Pravila o privatnosti

u kontekstu korišćenje podataka za registraciju i pretplatu na bilten na sajtu mađarskog kulturnog centra u inostranstvu

1. Ime Korisnika podataka

Ministarstvo spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

Sedište: Budimpešta

Adresa: 1125 Budimpešta, Bem rakpart 47.

Telefon: +36 1 458 1392

Mejl: hatkult@mfa.gov.hu

2. Ime i kontakt zaštitnika podataka

Zaštitnik korišćenja podataka u Ministarstvu spoljne trgovine i spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo): dr. Szilvia Molnár-Friedrich

Kontakti: mejl SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, telefon +36 1 458 1597

3. Cilj i osnova korišćenja podataka

Cilj korišćenja podataka: Korišćenje statističkih podataka je namenjeno za identifikaciju korisnika sajta sa ciljem skupljanje statističkih podataka. Cilj skupljenja podataka u okviru informisanja o kulturnim dešavanjama je slanje informacije o programima i delatnosti kulturnog centra pod pokroviteljstvom Ministarstva, preko elektronoske pošte, za osobe koje su se prijavile na bilten. Cilj registracije je pomoć prisustvu na ovim programima.

Okvir informacije: Pri poseti sajta, sledeće informacije su obeležene na automatski načini: vreme početka i kraja posete, podaci pregledača i operativnog sistema, IP (internet protocol) adresa korisnika. Sajt šalje a elektronski uređaj korisnika tzv. kolačiće (cookies). Posetom sajta statistički podaci su generisani automatski. Ime, mejl adresa.

Osnova: Klikom na dugme „Prihvatam” u prozoru (pop-up) možete dozvoliti korišćenje kolačića i upotrebu ličnih podataka za Korisnika podataka. Klik na dugme „Prihvatam” znači prema tački a) poglavlje (1) član 6. GDPR-a da ste dali saglasnost. Ako ne dozvolite korišćenje kolačiće, prema tački e) poglavlje (1) član 6. GDPR-a sajt će biti limitiran za korišćenje kolačića i tehnologije koja je neophodna za funkcionisanje, a vaše lični podaci neće biti korišćeni. Osnova korišćenja podataka je tačka a) poglavje (1) član 6. GDPR-a, pravni osnov je saglasnost korisnika.

Dostupnost sistemu: culture.hu

4. Izvor ličnih podataka i korišćenje informacije za koje Ministarstvu nije data saglasnost

Ministarstvo ne koristi lične podatke za koje nije data saglasnost.

5. Primalac ličnih podataka, kategorije primalaca, obrada podataka

Ministarstvo čuva registrovane podatke na serverima kompanije NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt. Sistem biltena funkcioniše na osnovu ugovora sa partnerom Ministarstva, Lounge Design Kft. (i podizvođač Trendency Kft.).

6. Vreme čuvanja ličnih podataka

Ministarstvo koristi lične podatke kojima je data saglasost dok se saglasost ne povuče. Sajt daje mogućnost povlačenja saglasnosti u bilo koje vreme. Bez povlačenja saglasnosti Ministarstvo razmatra neophodnost upotrebe podataka svake 3 godine.

7. Prava korisnika u okviru upotrebe svojih podataka

7.1. Rok

Ministarstvo razmatra zahtev korisnika o ostvarivanju svojih prava u roku od najviše mesec dana od primanja zahteva.

Zbog velikog broja zahteva i njihove komplikovanosti Ministarstvo može produžiti rok razmatranja na dva meseca. Ministarstvo informiše korisnika o razlogu kašnjenja najkasnije za mesec dana od primanja zahteva.

7.2. Prava korisnika vezana za koriščenje podataka

7.2.1. Pravo pristupa

Korisnik ima pravo da traži informacije od Ministartsva i od kontakata iz tačke 1. o toku obrade ličnih podataka.

Ima pravo da sazna:

  • koji lični podaci su koršćeni,
  • po kom osnovu,
  • sa kojim ciljem,
  • do kada,
  • kome, kada, po kom pravnom osnovu, za koje lične podatke je Ministarstvo davalo pristup, kome je posledilo ove informacije;
  • iz kog izvora su ovi lični podaci;
  • koristi li centar za kulturu neki automatizovani proces, njegova logika, uključujuči izgradnja profila.

Ministarstvo će na prvi zahtev korisnika pružiti besplatan pristup i izdaće kopiju obrađenih ličnih podataka, posle toga može tražiti razumnu naknadu koja pokriva administrativne troškove.

7.2.2. Pravo ispravljanja

Korisnik ima pravo da traži od Ministartsva i od kontakata iz tačke 1. ispravku svojih ličnih podataka. Ako se dokaže tačnost ispravke Ministarstvo će preduzeti mere u razumnom roku - najviše mesec dana – i informisaće korisnika o tome.

7.2.3. Pravo za ograničavanje obrade podataka

Korisnik ima pravo da traži od Ministartsva i od kontakata iz tačke 1. da ograniči obradu ličnih podataka (uz jasno definisano ograničenje obradu podataka i uz definisanje tih podataka od ostalih).

7.2.4. Pravo brisanja

Korisnik ima pravo da traži od Ministartsva brisanje svojih ličnih podataka opisanih u ovom pravilniku bez odlaganja. Ministarstvo je dužno da briše lične podatke korisnika bez odlaganja, ako za takav postupak nema drugu pravnu osnovu.

7.2.5. Pravo za prenos podataka

Korisnik ima pravo da traži od Ministartsva i od kontakata iz tačke 1. da dobije svoje podatke u strukturiranom, upotrebljivom, čitljivom formatu, i ima pravo da prosledi ove podatke drugom korisniku podataka bez ograničavanja Ministarstva u njeogovim automatskim procesima za obradu podatke.

8. Pravo na žalbu

Ako korisnik smatra da je Ministarstvo prekršilo propise o zaštiti podataka, može

  • da se obrati zaštitniku podataka Ministarstva
  • da se obrati sudu (Osnovni sud Budimpešta - Fővárosi Törvényszék, 1055 Budimpešta, Markó utca 27.)
  • da pokrene istragu preko organa za zaštitu podataka (Nacionalna agencija za zaštitu podataka i slobodi informacija - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11.,1363 Budapest, Pf.: 9.)

9. Informacije o kolačićama (cookies)

Cilj koriščenja kolačića je ubrzanje koriščenje sajta, uravnoteženje pritisaka na servere, ili pomoć i olakšanje u koriščenju sajta. Kolačići su fajlovi ili informacija koje server posleđuje na ekran kompjutera korisnika. Obično kolačići sadrže ime prethodnog sajta, vrednost (slučajno generisani broj), i trajnost (do kada će biti prisutan na uređaju za onlajn-komunikaciju). Kolačić je uskladišten u fajlu u memoriji uređaja korisnika. Server koji šalje kolačiće može tražiti sadržaj fajla.

Kolačići treće strane

Osnova korišćenja kolačića treće strane je tačka a) poglavje (1) član 6. GDPR-a znači saglasnost korisnika. U kontekstu kolačića treće strane imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja, ograničavanja korišćenja podataka, prenosa podataka i povlačenja saglasnosti.