Impresum

Ministarstvo spoljnjih poslova i spoljne trgovine Mađarske, sektor za kulturnu diplomatiju

Adresa: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.

Tel.: (+36-1) 458-1000

E-mail: sajto.kultura@mfa.gov.hu

Sva prava zadržana.