Beogradski Džez Festival: Debussy Now!

Datum: 29 Okotbar
Vreme: 20:30
Mesto:  Dom omladine
Beograd, Makedonska 22.
null

Debussy Now!

Anastasia Razvalyaeva – harfa
Veronika Harcsa – vokal
Márton Fenyvesi – gitara, živa elektronika

Nesumnjivo je da bi Klod Debisi pozdravio ideju da njegova dela rekonstruišu umetnici koji ne poznaju granice. Dela koja je komponovao na tekstove Pola Verlena i drugih pesnika obasjana su novim svetlom zahvaljujući prozračnosti harfe Anastazije Razvaljajeve i deklamatornom vokalu Veronike Harče, dok im živa elektronika Martona Fenivesija suštinski menja paradigmu. Kao što je Debisi napustio vekovne konvencije radi što vernijeg zvučnog doživljaja likovnih dela i poezije, tako ovo troje muzičara prevazilaze zahteve klasične interpretacije usvajajući stilske inovacije namenjene današnjim slušaocima.

Mada je Debisijeva muzika ispunjena akordima svojstvenim savremenom džezu, kao i politmikom, a njegov stil pisanja sugerisao je spontanost improvizacije, on ipak nije improvizovao. Trio pak to izdašno čini. Harča, jedna od vodećih evropskih džez pevačica, sa improvizacijom ima ogromno iskustvo, a virtuoznost koristi da naglasi sadržaj tekstova pesama. Razvaljajeva se ranije bavila uglavnom klasikom, a sada sa velikim entuzijazmom otkriva njoj dosad nepoznati svet improvizovanja. Fenivesi daje finalni zaokret zvučnim efektima i ambijentima u realnom vremenu. No, nasuprot očekivanom putu u elektroniku, oni nam skreću pažnju na višedimenzionalni aspekt muzike, dočaravajući atmosferu crkava, mora i otvorenih polja.

(Izvor: bjf.rs)