Naši partneri

  • Centar za promociju nauke
  • Ministarstvo omladine i sporta
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  •  Ministarstvo kulture i informisanja
  • EUNIC