Унгарска държавна стипендия за летни университетски курсове през лятото на 2023 г.

Въз основа на двустранната образователна спогодба в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022-2024 от България може да се кандидатства в университети, изследователски или художествени институти в Унгария за частично обучение, пълно обучение, специализация и летен университет.

Покана за кандидатстване за двустранни държавни стипендии в Унгария за летни курсове през лятото на 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2023 г., 17:00 ч. (централноевропейско време)

Кандидатурите могат да се подават само чрез: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

Поканата за кандидатстване, включително условията за кандидатстване и списъка с необходимите документи за кандидатстване можете да намерите и на сайта: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

С оглед на двустранната спогодба между Република България и Унгария институциите могат да приоритизират и номинират кандидати. В този случай те изпращат официалната/официалните кандидатура/кандидатури на Обществена фондация "Темпус" преди 31 март 2023 г.

За допълнителна информация и въпроси пишете на адрес bilateral@tpf.hu.