Двустранни държавни стипендии в Унгария за академичната 2023/2024 година

Въз основа на двустранната образователна спогодба в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022-2024 от България може да се кандидатства в университети, изследователски или художествени институти в Унгария за:

  • Частично обучение, за бакалаври, магистри и докторанти (3-10 месеца) – директно https://tka.hu/docs/palyazatok/call_in_partial_studies_2023-24.pdf или въз основа на междуправителствената образователна спогодба чрез Министерството на образованието и науката на Република България
  • Пълно обучение за бакалаври, магистри и докторанти (36/24/36 месеца) – https://tka.hu/docs/palyazatok/call_incoming_full_degree_studies_2023-24.pdf
  • Специализации, кратки и дългосрочни (3 дни-10 месеца) – директно https://tka.hu/docs/palyazatok/call_incoming_study_visits_2023-24.pdf или въз основа на междуправителствената образователна спогодба чрез Министерството на образованието и науката на Република България
  • Летен университет (2-4 седмици) – директно или въз основа на междуправителствената образователна спогодба чрез Министерството на образованието и науката на Република България http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

Могат да се кандидатират висшисти, лектори, изследователи и представители на изкуството. Стипендиите варират в зависимост от изпращащата държава на кандидата.

Краен срок за кандидатстване (за частично/семестриално обучение, пълно обучение или специализация): 23 февруари 2023

Краен срок за кандидатстване (за летен университет): 30 март 2023

Заявленията могат да се подават само през сайта: https://scholarship.hu

Информация за конкурсите в Унгария, условия за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване: https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

За кандидатстване в унгарски образователни институции (сайтът е на английски език): http://studyinhungary.hu/blog/bilateral-state-scholarships-calls-for-applications-for-2023-2024

С оглед на двустранната спогодба между Република България и Унгария институциите могат да приоритизират и номинират кандидати. В този случай те изпращат официалната/официалните кандидатура/кандидатури на Обществена фондация "Темпус" преди 31 март 2023 г.

При въпроси и за допълнителна информация пишете на адрес bilateral@tpf.hu.