Izobraževanje

Študij na Madžarskem

Madžarsko akademsko življenje se ponaša z več kot 600 letno tradicijo. Prva univerza na Madžarskem je bila ustanovljena leta 1367 v mestu Pécs na na jugu Madžarske. Danes Madžarska premore 67 visokošolskih inštitucij, vse od vrhunskih raziskovalnih univerz do manjših fakultet. Te inštitucije financirajo bodisi država, bodisi zasebne organizacije, bodisi jih financira cerkev.
Mednarodno sodelovanje je čedalje pomembnejši del strategije razvoja večine madžarskih visokošolskih inštitucij. Rezultat tega je zelo aktivna mednarodna vloga teh ustanov, ki ponujajo mnoge dvojne in skupne študijske programe, projekte R&D (’research and development’) in akademska sodelovanja širom Evrope in po svetu. Trenutno več kot 30 inštitucij ponuja programe v tujem jeziku, kar znaša skupaj 315 programov.
Sistem ECTS (European Credit Transfer System) je edini sistem točkovanja na Madžarskem. Vpeljan je bil s študijskim letom 2003/04 in omogoča transparentnost v procesih učenja, poučevanja in ocenjevanja, prav tako pa lajša priznavanje učnih kompetenc, pridobljenih na inštitucijah v tujini, saj je sistem vpeljan v številnih državah evropskega visokošolskega prostora (EHEA).
Slovenskim študentom so na voljo številne možnosti izobraževanja na Madžarskem. V nadaljenjem povzemamo možnosti, ki jih navaja program Study in Hungary (www.studyinhungary.hu), ki ga je zasnovala javna ustanova Tempus (www.tka.hu)
 

Najprej pa nekaj vtisov za pokušino:

Štipendije

Bilateralne državne štipendije
Bilateralne državne štipendije temeljijo na sporazumu o znanstvenem in izobraževalnem sodelovanju, ki ga podpišeta vladi dveh držav. Tako kot tuji partner tudi Madžarska ponuja tujim študentom, raziskovalcem in predavateljem visokošolskih ali raziskovalnih in umetniških inštitucij številne štipendije. Vsak tuji partner ima nacionalno agencijo za mednarodno sodelovanje in štipendije, ki nominira potencialne prejemnike štipendij in udeležence izmenjav ter skrbi za prijavne postopke. Te agencije so povezane z ministrstvi za izobraževanje. Na Madžarskem je ta agencija javna ustanova Tempus, ki je deluje v povezavi z madžarskim ministrstvom za človeške vire (EMMI).
Na štipendije se je moč prijaviti na dva načina
1) nominacija s strani matične države
V tem primeru kandidati prejmejo poziv za prijavo s strani nacionalne agencije za štipendije v svoji državi. Agencija pripravi seznam uspešnih prijav kandidatov, ki jih izbere na podlagi različnih kriterijev. Kandidati morajo prav tako posredovati prijavo v spletni sistem javne ustanove Tempus. Tempus nato pridobi seznam kandidatov s strani tuje države partnerice.
2) individualna prijava
Če se kandidat želi prijaviti na štipendijo, pa ni bil izbran s strani države, lahko to stori preprosto tako, da posreduje svojo prijavo neposredno v spletni sistem javne ustanove Tempus.
V obeh navedenih primerih je postopek po zaključeni prijavi enak. Vse prispele prijave so sprva ocenjene z madžarske strani. Najprej se prijave pregleda s formalne plati, nato pa zunanji sodelavci ustanove Tempus ocenijo prijave na podlagi številnih strokovnih kriterijev. Ko je postopek zaključen, se kandidate in (v primeru prijave na podlagi nominacije) matično agencijo po elektronski pošti obvesti o izidu (sprejetje/zavrnitev). Javna ustanova Tempus prav tako pošlje vse potrebne informacije za organizacijo izmenjave.

Tipi štipendij
• Štipendije za izmenjavo na prvostopenjski, drugostopenjski ali doktorski ravni študija (3-10 mesecev)
• Štipendije za celoten študij na prvostopenjski, drugostopenjski ali doktorski ravni (36/24/36 mesecev)
• Štipendije za raziskovalni obisk (3 dni - 10 mesecev)
• Štipendije za poletne šole (2-4 tedni)
Bilateralne štipendije za študente in profesorje v Sloveniji ureja agencija CMEPIUS (http://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/bilateralne-stipendije/)

CEEPUS
Central European Exchange Program for University Studies
Program CEEPUS skrbi za promocijo mobilnosti profesorjev in študentov na področju Srednje in Jugovzhodne Evrope. Študentje dobijo priložnost študirati v tujini, profesorji pa poučevati na tuji partnerski univerzi. Ta program je bil ustanovljen z namenom krepitve poklicnih in zasebnih stikov med akademiki Srednje Evrope. Na Madžarskem ta program ureja javna ustanova Tempus.
Države članice:
Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija, Slovenija, Slovaška in Kosovo.
www.ceepus.info

Erasmus+
Erasmus+ je program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Cilj programa je evropskim državljanom posredovati izobrazbo, kompetence in kreativnost, ki so nepogrešljiv del življenja v družbi znanja.
Vir na spletni strani Evropske komisije: ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Stipendium Hungaricum
Program Stipendium Hungaricum je bil ustanovljen leta 2013 kot del strategije ”globalne odprtosti”, ki jo je vpeljala vlada Madžarske. Rezultat tega je, da lahko sedaj študentje iz 51 držav po vsem svetu študirajo na madžarskih visokošolskih inštitucijah.
Nekaj držav članic mreže:
Alžirija, Angola, Argentina, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna and Hercegovina, Kambodža, Kitajska, Kolumbija, Ekvador, Egipt, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Koreja, Regionalna vlada Kurdistana/ Irak, Laos, Libanon, Makedonija, Mehika, Moldavija, Mongolija, Maroko, Mjanmar, Namibija, Nigerija, Palestina, Filipini, Rusija, Srbija, Tunizija, Turčija, Turkmenistan, Urugvaj, Vietnam, Jemen
www.stipendiumhungaricum.hu