Razstava Ferenca Jakaba: Skrivalnice

Datum: 4. april - 2. maj
Čas: 16:00
Lokacija:  Madžarski kulturni inštitut
Barvarska steza 8, 1000 Ljubljana

Vas in vašo družino vljudno vabimo na razstavo FERENC JAKAB – SKRIVALNICE, ki bo na ogled od 4. aprila do 2. maja med 10. in 18. uro.

S svojim delom želim razumeti in prikazati interakcijo med človekom in njegovo okolico, kot se nam kaže ujeta v nekem trenutku. Barve in oblike, ki jih uporabljam, sem si izbral, ker je z njimi in z njihovimi kombinacijami moč ponazoriti meni pomembne človeške lastnosti, npr. poštenost, doslednost, humor, vztrajnost, vero in natančnost. Menim tudi, da je s temi barvami in oblikami – poenostavljenimi na njihovo bistvo – moč ponazoriti naravo. Na prvine, ki jih uporabljam pri likovni kompoziciji, prav tako vplivajo ljudje in prostori okoli mene. Iz teh treh prvin – barva, oblika, prostor – sestavljam svoje slike, za katere želim, da na nek način ostanejo ''nedokončane'' – v smislu tega, da jih lahko ''dokončajo'' gledalci s svojimi lastnimi izkušnjami in na ta način občutijo svojo interakcijo z okolico. Te misli lahko izjemno dobro izrazimo v jeziku konstruktivizma: ta namreč prodre v bistvo stvari; je mednaroden in neposreden.