Kodályev seminar v jubilejnem Kodalyevem letu 2017

Datum: 5. oktober - 7. oktober
Čas: 08:00
Lokacija:  Kulturni center Schellenburg
Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana
Zoltán Kodály

Zoltán Kodály

Letos mineva 135 let od rojstva svetovno znanega muzikologa in glasbenega pedagoga Zoltána Kodálya, čigar metodo poučevanja glasbe je UNESCO leta 2016 razglasil za nesnovno kulturno dediščino. Eden od poudarkov Kodályeve, na petju temelječe glasbene vzgoje, je črpanje pedagoškega gradiva iz ljudske glasbene dediščine in kakovostnih avtorskih umetniških del. Kodály je zato razvil posebne ritmične in melodične vaje, za katere so raziskave pokazale, da se z njihovo rabo ne izboljšuje le intonacija in občutek za ritem, temveč tudi splošno zaznavanje, motorične spretnosti, bralne sposobnosti in dojemljivost za matematične koncepte.

Tridnevni seminar Kodályevega inštituta, ki ga organizira Glasbena matica s podporo Balassijevega inštituta, bo nedvomno izstopal na programu Kodályevega leta. Na njemu bodo sodelavci Kodályevega inštituta slovenskim glasbenim pedagogom predstavili Kodályevo metodo in tudi druge, na njegovih načelih temelječe metode.

Prijava na spletni strani Glasbene matice Ljubljana.