Vzdelávanie

Maďarský kultúrny inštitút je jediná inštitúcia v Bratislave kde prebiehajú kurzy maďarského jazyka na rôznych vedomostných úrovniach.