Vystúpenie hudobnej skupiny Bognár Szilvia Sextet v Štúrove

X. Jesenné dni kultúry v Štúrove

Dátum: 13. november
Čas: 17:00
Miesto:  Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hasičská 25
Foto: Kriszta Falus

Foto: Kriszta Falus

V rámci tvorby Bognár Szilvia Sextet sa stretávajú a zároveň prelínajú tri hudobné svety. Uznávaní interpreti maďarskej jazzovej a svetovej hudby spájajú jednotlivé štýly do harmonického celku. Svoje ľudové piesne rôznych národností ladia s charakteristickými črtami i náladami jazzu a indickej klasickej hudby. Okrem maďarských ľudových piesní ponúka repertoár skupiny i spracovanie maďarských cigánskych, bulharských a gréckych piesní. Pri zachovaní akustického znenia a prirodzenosti tradičného prednesu, bezpečne veslujú ďalej v prúde rôznorodosti hudobných štýlov a tradičných melódií. (Zdroj: http://bognarszilvia.hu/bognar-szilvia-sextet/)

Účinkujú:

Szilvia Bognár – spev
Péter Bede – saxofón
Zsolt Csókás – gitara
Zoltán Kovács – kontrabas
Péter Szalai – tabla, kalimba, bicie nástroje
Csaba Gyulai – bicie nástroje, gadulka
József Mandula – zvukový technik