Výstava najkrajších diel 2. Festivalu ilustrácií v Budapešti

Dátum: 9. december - 30. december
Čas: 23:00
Miesto:  Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave
Michalská 1

Festival ilustrácií v Budapešti vznikol v roku 2019 s cieľom reprezentovať a obnovovať maďarské ilustračné umenie. Ilustrácia je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a najinovatívnejších odvetví súčasnej vizuality. Naším zámerom je podporiť maďarskú literárnu ilustráciu, aby dobehla svet prostredníctvom súťaží charakteru bienále, teda dvojročne sa opakujúcich súťaží, výstav a súvisiacich podujatí: ako tiež zviditeľniť mladé talenty a dlhodobo reprezentovať maďarskú ilustráciu aj medzinárodne.

Emese Révész a László Herbszt 
kurátori Festivalu ilustrácií v Budapešti

null

VÝSTAVA BUDE PRÍSTUPNÁ VIRTUÁLNE: CULTURE.HU, ULIB. SK, BIBIANA. SK,
ALEBO FYZICKY PODĽA AKTUÁLNYCH PANDEMICKÝCH OPATRENÍ VO VÝSTAVNEJ SÁLE UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE:
PONDELOK – NEDEĽA: 10:00 – 18:00 HOD.