ÚÚÚ SESSION#4: KATALIN LADIK

Dátum: 12. máj
Čas: 16:00
Miesto:  Bratislava, SNG, Esterházyho palác
Námestie Ľudovíta Štúra 4

Svetoznáma umelkyňa Katalin Ladik sa v performancii HOMO LUDENS – The Child in Adult. The Joy of Sound and Movement zameriana nájdenie a oslovenie nášho vnútorného dieťaťa. Hodinový program pozostáva z naživo interpretovanej autorskej zvukovej poézie a audiovizuálnej prezentácie tvorby Katalin Ladikovej, ktorá v spolupráci s Josefom Schreinerom uvedie zvukové poémy White Bird, Four Black Horses are Flying Behind Me, Ice Bird či If a Flame Would Fade Away.

Súčasťou jedinečného zážitku bude zvuková interpretácia netradičných grafických partitúr – zošívaných červených plátien, novinových a časopiseckých výstrižkov, vzorových šablón či farebných koláží.

Performancia sa uskutoční v pokračujúcej spolupráci SNG a združenia ooo, stojacim za intermediálnym podujatím JAMA. Autorkin legendárny album Phonopoetica bol súčasťou medzinárodnej kolektívnej výstavy Stratený človek v Banskej Štiavnici v roku 2021 v kurátorstve Lucie G. Stach, ktorá s umelkyňou povedie diskusiu.