Prírodné krásy Vyšehradskej skupiny

Maďarsko – Slovensko - Česká republika - Poľsko

Dátum: 31. marec - 28. apríl
Miesto:  Zichyho palác, Bratislava
(Ventúrska 265)

Maďarsko – Slovensko - Česká republika - Poľsko

Vyšehradská skupina (V4) je 30-ročná regionálna aliancia v strednej Európe a zároveň geografický región s bohatým kultúrnym dedičstvom a veľkolepými prírodnými krásami. S mottom „Recharging Europe“ si maďarské predsedníctvo Vyšehradskej skupiny v rokoch 2021/2022 vytýčilo za cieľ podporovať popandemický hospodársky reštart regiónu. V tomto duchu výstava prezentuje prírodné krásy krajín V4, ktoré sa snažíme zachovať pre budúce generácie. Na žiadosť Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska sa na výbere a zabezpečení fotografií podieľali najväčšie združenia fotografov prírody v krajinách Vyšehradskej skupiny.

Pre návštevníkov výstavy chystá Inštitút Liszta Bratislava finisáž, ktorá sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2022 o 16-tej hodine. Súčasťou finisáže bude aj ekologické predstavenie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dňa Zeme.

Jan Kopecký - Bahenný kúpeľ

Jan Kopecký - Bahenný kúpeľ

Fotografovanie prírody je úžasný zážitok. Pre zachytenie najkrajších okamihov prírody musia fotografi dôkladne poznať charakteristiky a správanie zvierat, rastliny aj krajinu a zmeny svetelných podmienok. Musia takmer úplne zapadnúť do prostredia, pretože len tak dokážu vyhotoviť dobré fotografie tak, aby prírodu nerušili. Pre mnohých z nich je fotografovanie druhoradé, podstatné je, aby boli vo voľnej prírode a zažili nádherné pocity, ktoré môžu poznať len tí, ktorí sa v nej prechádzajú. Mnohí členovia štyroch združení fotografov prírody získali svetové renomé ako fotografi prírody.

Výstava je dostupná do 29. apríla 2022.

Medzi svetoznámych fotografov prírody NaturArt - Združenie maďarských fotografov prírody (Maďarsko) patrí Bence Máté, Csaba Daróczi, Imre Potyó, István Kerekes, Orsolya Haarberg či Milan Radisics. Najznámejší členovia Slovenskej asociácie fotografov prírody (Slovensko) sú Miroslav Zumrík, Peter Fodor, Jakub Mrocek, Dominik Kalata, Stanislav Harvančík a Ivan Godál. V rámci Klubu fotografov prírody (Česká republika) je nutné spomenúť mená, ako napríklad Sláva Štochl, Ján Rys, Eduard Studnička, Ján Dubeň, Miroslav Kratochvíl, Miro Zumrík, Rostislav Stach, Antonín Říha či Jaromír Zumr. V neposlednom rade, známi členovia Združenia poľských fotografov prírody (Poľsko) sú Artur Tabor, Katarzyna Gubrynowicz, Joanna Antosik-Żołądek, Mateusz Piesiak, Adam Ławnik, Janusz Wojcieszak, Karol Woźniakowski, Wiesław Lipiec, Agnieszka i Włodek Bilińscy, Cezary Korkosz a Grzegorz Lewandowski.