Prechádzka Ondrejským cintorínom

Dátum: 19. august
Čas: 15:30
Miesto:  Ondrejský cintorín
Bratislava, Ulica 29. augusta

Ondrejský cintorín bol od 18. do 20. storočia jedným z hlavných pietnych miest Prešporka/Bratislavy a je akýmsi svedectvom o viacnárodnostnom a spoločensky pestrom meste. Je tu pochovaný napríklad historik Tivadar (Teodor) Ortvay, prešporský Robinson, Karol Jetting, ale aj mnoho ďalších významných ľudí so zaujímavou životnou dráhou. Účastníci prechádzky sa zastavia aj pri hrobe Józsefa Kolmára.

Miesto: vchod do cintorína z Ulice 29. augusta
Sprevádza: Árpád Korpás
Jazyk prechádzky: maďarský

József Könyöki

József Könyöki

Po prechádzke, od 19.00 nasleduje odhalenie a posvätenie obelisku na počesť Józsefa Könyökiho. Spoluorganizátori: Múzeum mesta Bratislavy, Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, Maďarský kultúrny inštitút Bratislava a OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli PT.