Noc literatúry

Dátum: 22. september
Čas: 16:00
Miesto:  Nádvorie Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave
Štefánikova 1

V rámci podujatia, ktoré sa dlhé roky teší veľkej popularite, čítajú známi herci v rôznych verejných i neverejných zákutiach Bratislavy i ďalších miest úryvky zo slovenských prekladov diel svetovej literatúry. V tomto roku netradične zaznejú na každom dejisku úryvky z dvoch kníh. Na nádvorí Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave prečíta poviedku zo zbierky Anny Szabó T.: Pokus – omyl (Zelený kocúr) v preklade Renaty Deákovej herečka Kristína Tóthová, kým úryvok z románu Aleny Sabuchovej: Šeptuchy (Artforum), oceneného literárnou cenou Anasoft litera za rok 2020, prečíta herečka Janka Kovalčíková.

Hlavný organizátor: České centrum v Bratislave

Spoluorganizátori: združenie Eunic, Zastúpenie EK, Anasoft litera

null

Pred vstupom na každé miesto čítania sa preukážte buď covidpassom, alebo potvrdením o negatívnom teste, nie staršom ako 48 hodín, alebo potvrdením lekára o prekonaní covid-19. Zároveň vyplňte vaše kontaktné údaje – meno, telefón, emailovú adresu – na predtlačený formulár. Vstup na všetky miesta čítaní v rúškach.