New Visegrad Photography

Dátum: 2. september - 29. september
Miesto:  Bohéma Gallery
Bratislava, Námestie SNP 30

Fotografická výstava New Visegrad Photography je jedinečná iniciatíva, ktorá predstavuje výber z tvorby talentovaných mladých fotografov – čerstvých absolventov vysokých umeleckých škôl z vyšehradského regiónu. V záujme rozširovania stredoeurópskej kultúrnej spolupráce bolo okrem krajín V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko) do programu prizvané aj Srbsko.

Viktória Balogh: Unknown Monolith

Viktória Balogh: Unknown Monolith

Zaujímavosťou výstavy je, že hoci si prestížne univerzity v týchto krajinách vytyčujú pri vzdelávaní budúcich umelcov rôzne ciele, prezentovaní autori sa v nasledujúcich desaťročiach stanú kľúčovými tvorcami umenia z krajín V4 a Srbska, pričom ich práca bude v širokom medzinárodnom meradle sprítomňovať vizuálny pohľad príznačný pre tento región.

Gábor Baksa: 47.541395, 19.094281, One-way Dialogue

Gábor Baksa: 47.541395, 19.094281, One-way Dialogue

Koncepcia výstavy New Visegrad Photography sa snaží predstaviť práce mladých fotografov v takých súvislostiach, aby sa medzi špecifikami jednotlivých národov, odlišnými prístupmi k výučbe a originálnymi svetmi jednotlivých tvorcov ukázali aj širšie, globálne javy a tendencie – zvlášť také, ktoré považujeme za kľúčové znaky stredo- a východoeurópskeho myslenia.

Kurátor: Gábor Arion Kudász (MOME, Budapešť)
Výstavu otvorí: Krisztina Löbl, umelecká manažérka EDGE Communications

Výstavu podporili Medzinárodný vyšehradský fond, Art Market Budapest, Art Photo Budapest a EDGE Communications Kft.
Spoluorganizátorom putovnej výstavy je Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarska.