NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE - SÁNDOR MÁRAI A IMRE MADÁCH: RODINNÉ VZŤAHY

Dátum: 22. september
Čas: 13:00
Miesto:  SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Bratislava, Žižkova 18

Sympózium sa venuje skúmaniu príbuzenských vzťahov dvoch nesmrteľných spisovateľov – Sándora Máraiho a Imre Madácha. Okrem dvoch výstav múzea sa počas sympózia predstavia aj miesta, ktoré mali rozhodujúci vplyv na život autorov – Košice a Dolná Strehová, ale aj obec Csesztve (Maďarsko), kde sa ich rodinné vetvy stretávajú.

Na spoločnú históriu rodín si prostredníctvom predtým nezverejnených filmových záznamov zaspomínajú literárny historik Mihály Praznovszky a historička Anna Ötvös spolu s potomkami rodín Madáchovcov a Máraiovcov (Grosschmidovcov) Judit Jáky a Péter Grosschmid.

Hlavný organizátor: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku