NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE - POSLEDNÁ KORUNOVÁCIA V PREŠPORKU (v slovenskom jazyku)

Dátum: 27. september
Čas: 09:00
Miesto:  Stretnutie pred Primaciálnym palácom
Bratislava, Primaciálne námestie

Posledná korunovácia v Bratislave sa konala pred 190 rokmi 28. septembra 1830. Ferdinand Habsbursko-Lotrinský sa na uhorský trón dostal päť rokov po svojej korunovácii v roku 1835 ako Ferdinand V. Ako prebiehala korunovačná ceremónia v roku 1830? S ktorými miestami sa spája táto udalosť? Akú úlohu zohral Ferdinand V. v dejinách mesta, počas zasadnutí uhorského snemu v Prešporku či udalostí rokov 1848/1849? Na tieto a ďalšie podobné otázky hľadá odpoveď tematická prechádzka s turistickým sprievodcom Árpádom Korpásom.

Prechádzku organizuje Občianske združenie Bratislavské rožky v rámci 34. ročníka Mestských kultúrnych dní a Netradičného týždňa maďarskej kultúry.