NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE - GYÖRGY TÓTH: TELO-PRIESTORY

Dátum: 21. september - 5. október
Čas: 15:00
Miesto:  Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava
Štefánikova 1

Tvorba umeleckého fotografa Györgya Tótha, laureáta ceny Rudolfa Balogha, sa koncom 1980-tych rokov preorientovala z externej krajiny na krajinu internú. Fotograf vo svojej tvorbe začal objavovať viacnásobnú expozíciu – spôsob integrácie pohybu a času, ktorý v oblasti maľby začali používať futuristi. Obraz viackrát v rýchlom slede exponovaný na negatív zachytáva jemné posuny, v dôsledku čoho sa jeho kontúry stávajú neurčitými, zahmlenými. Rozklad tváre a charakteristického pohyby do fáz zachytáva letmý okamih a zmocňuje sa samotného času.

Kurátor: László Erdész, historik umenia (Galéria Erdész, Szentendre)