Nečinná figúrka hľadá pridelenú pozíciu na štvorcovej ploche šachovnice

Dátum: 11. apríl
Čas: 16:00
Miesto:  Liszt Inštitút Bratislava
Štefánikova 1
null

Literárny večer pri píležitosti Dňa maďarskej poézie s herečkou Ági Jókai a so študentmi Vysokej školy múzických umení Tamás Bognár a Márk Mezőszállási.

V rámci podujatia zaznie výber básní maďarských autorov a autoriek, medzi inými od Attilu Józsefa, Ágnes Nemes Nagy, Dezsőa Tandoriho, Jánosa Téreyho a Szilárda Borbélya.

Program je súčasťou Bratislavských dní mládeže, ktorých hlavným organizátorom je Klub mládeže Attilu Józsefa.