Moja rodná dedina, Pešť - predstavenie divadla Vígszínház, Budapešť (v maďarskom jazyku)

Dátum: 8. jún
Čas: 17:00
Miesto:  Bratislava, Divadlo Astorka Korzo´90
Námestie SNP 33

Ferenc Molnár, autor brilantných veselohier či románu Chlapci z Pavlovskej ulice (Pál utcai fiúk), je nám dobre známy, ale už menej ho poznáme ako zanieteného novinára, ktorý vo svojich jedinečných článkoch písaných pri kaviarenskom stole nastavoval zrkadlo „svojej“ Budapešti. Aj v týchto článkoch sa naplno prejavujú jeho výnimočné pozorovacie schopnosti, zmysel pre divadlo, duchaplnosť a humor. Bravúrne, citlivé texty predstavenia Moja rodná dedina, Pešť (Szülőfalum, Pest) približujú dvorného autora divadla Vígszínház v doposiaľ neznámej podobe, no napriek tomu tak, akoby to bol náš dobrý známy.

Dĺžka predstavenia: 80 minút

Orchester: Rita Termes, Izsák Farkas, Mihály Simkó-Várnagy

Úprava, hudba a réžia: Béla Fesztbaum

Predpredaj vstupeniek online alebo v pokladnici Divadla Astorka Korzo´90.

 

Foto: Eszter Gordon

Foto: Eszter Gordon