Koncert skupiny Entrópia Architektúra v rámci festivalu Hradby Samoty

Dátum: 2. júl
Čas: 17:00
Miesto:  Kaštieľ
Moravany nad Váhom

Hradby Samoty sú festival tematicky zameraný na audiovizuálne projekty dotýkajúce sa hudobných žánrov ako dark ambient, dark folk, drone, industrial, noise. Myšlienkou festivalu je spojiť tieto žánre s tajomnou atmosférou pamiatok poznačených zubom času.

V našich zemepisných šírkach je táto subkultúra prevažne klubovou záležitosťou. Namieste je teda otázka, ako pamiatky a ambient spolu súvisia. Pamiatky v sebe nesú odlesk dejov dávno minulých a ich často zádumčivá atmosféra je veľmi emotívna. Presne ako audiovizuálne umenie plné tajomných a prekvapivých zvukov, sprevádzané divadelnými prvkami a znepokojivou projekciou.

Ak je takéto „teatro ambienti tenebrae“ zasadené do podmanivej atmosféry nočnej pamiatky, výsledný efekt je o to pôsobivejší.

Je ťažké nájsť správne kategórie pre aktivity Entrópia Architektúra.
Boli škatuľkovaní žánrami ako industrial, ritual rock, experimentál, alebo dokonca paramental.
To o čo sa projekt snaží je však hľadanie si vlastných foriem expresie.
Kapela vznikla pred 11 rokmi ako štylistický experiment.
Pôvodne sa jednalo o spontánny a improvizovaný performance založený na zvukoch, ktoré vznikli počas renovácie hotelu Royal v Budapešti.
Počas existencie tohoto projektu sa v ňom vystriedalo veľa hudobníkov a záujem projektu sa postupne z improvizácie posunul k rytmickým variáciám a štruktúram, ktoré sú založené na zvuku kovov, zberného odpadu a elektronických zariadení. Cieľom projektu otvoriť dvere do inej, viac komplexnej reality používaním rituálnych, archaických a pre-civilizačných zvukov. V tomto kontexte funguje ako hudobný nástroj aj ľudský hlas.