Kolembačka

Dátum: 14. december
Čas: 09:00
Miesto:  Bratislava
Konventná 11

Rodinný, umelecký, výchovný program v maďarskom jazyku podľa princípov Zoltána Kodálya každú druhú stredu s pani učiteľkou Katalin Vajda.
Cieľom stretnutí je oboznámiť rodičov malých detí s možnosťami hudobnej výchovy a navodiť láskyplnú atmosféru, v ktorej sa môžu rodičia a deti navzájom obohacovať o spoločné zážitky zo spevu a hry. Naším zámerom je začať s umeleckou/hudobnou výchovou u detí už v najútlejšom veku, aby tieto dokázali citlivo vnímať a prijímať kvalitnú hudbu/umenie.

V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto.