Kolembačka - Vezmi ho do náručia, kolíš ho, spievaj mu!

Dátum: 17. september
Čas: 08:00
Miesto:  Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava
Štefánikova 1

Rodinný, umelecký, výchovný program podľa princípov Zoltána Kodálya.