Fabula - Na počesť Jánosa Pilinszkého

Dátum: 11. apríl
Miesto:  online
null

Tento rok si v rámci Dňa maďarskej poézie, ktorý oslavujeme 11. apríla, v deň narodenia básnika Attilu Józsefa, pripomíname osobnosť a tvorbu Jánosa Pilinszkého. Deje sa tak pri príležitosti 100. výročie jeho narodenia a 40. výročia jeho úmrtia. Jókaiho divadlo v Komárne pripravilo výber z básnikovej tvorby, ktorý prednesú členovia súboru: Tamás Gál, Szilvia Kiss, István Olasz, Attila Mokos, Xénia Molnár, Tibor Skronka a Viktor Szabó. Okrem Pilinszkého poézie v maďarskom jazyku zaznie aj jeho báseň Rovný labyrint (Egyenes labirintus) v slovenskom preklade Mily Haugovej.

Online program bude sprístupnený na webovej stránke Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave 11. apríla 2021 od 17.00 hod.

János Pilinszky; Fortepan / József Hunyady (1969)

János Pilinszky; Fortepan / József Hunyady (1969)