István Kemény na festivale Novotvar 2022

Dátum: 6. október
Čas: 18:00
Miesto:  Bratislava, Pisztoryho palác
Štefánikova 25

István Kemény je maďarský básnik a prozaik, narodený v Budapešti v roku 1961. Jeho prvá zbierka poézie vyšla v roku 1984. Je autorom viacerých kníh poézie, esejí, ako aj dvoch románov. Jeho básne boli publikované vo viacerých zahraničných antológiách. Samostatné básnické zbierky mu vyšli v nemeckom, francúzskom, španielskom, poľskom a rumunskom preklade. Jeho tvorba získala v Maďarsku viacero ocenení.

Ďalšie informácie o festivale: https://www.novotvar.sk/index.php?lang=sk

Hlavný organizátor: OZ Novotvar

István Kemény

István Kemény