Gábor Baross a Prešporok/Bratislava

Dátum: 20. jún
Čas: 14:00
Miesto:  Letná čitáreň U červeného raka
Michalská 26.

Akú rolu zohrával viacnásobný minister uhorskej vlády – medzi inými aj vedúci rezortu dopravy – pri modernizácii vtedajšieho Prešporka? Ako sa odzrkadľovali jeho zásluhy v pamäti mesta? Ako postavili a odovzdali Most cisára Františka Jozefa I. (Starý most)? Ako fungovala tzv. viedenská električka? Prednáška hľadá odpoveď na tieto a podobné otázky.

Roman Delikát, sprievodca cestovného ruchu, podpredseda Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a člen OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Árpád Korpás, sprievodca cestovného ruchu, podpredseda OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Z archívu OZ Bratislavské rožky

Z archívu OZ Bratislavské rožky