Franz Lehár - Komárňanský kráľ operiet

Dátum: 16. jún
Čas: 13:30
Miesto:  SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18

Franz Lehár, reformátor viedenskej operety a jeden z najlepších a najoslavovanejších operetných skladateľov 20. storočia, sa narodil pred 151 rokmi v Komárne. Jeho diela dodnes s veľkým úspechom uvádzajú najvýznamnejšie svetové hudobné scény.

Dielo hudobného skladateľa predstavia básnik, spisovateľ, prekladateľ Ferenc Baranyi, laureát Kossuthovej ceny a Ceny Attilu Józsefa, a Terézia Klemen, spoluautorka knihy Kráľ operety – životná cesta Franza Lehára (Az operettkirály – Lehár Ferenc életútja).

Účinkujú: operetná primadona Ibolya Nagy a operný spevák Otokar Klein

Hlavný organizátor: SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Franz Lehár

Franz Lehár