Deň maďarskej kultúry v knižnici

Dátum: 1. december
Čas: 08:00
Miesto:  Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18

Primárnym cieľom projektu Deň maďarskej kultúry v knižnici je budovanie pozitívnych slovensko-maďarských medzikultúrnych vzťahov na pozadí prezentácie kultúry a literatúry maďarskej národnostnej menšiny majoritnému obyvateľstvu. Prvky maďarskej kultúry sú neoddeliteľnou súčasťou procesu sociálnych a kultúrnych zmien na území Slovenska.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre sa snaží vytvárať vhodné prostredie na interkultúrny dialóg a pripravovať rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré prispievajú k lepšiemu porozumeniu, pochopeniu a následnému prijatiu kultúry danej národnostnej menšiny. Zároveň sa snaží efektívne a cielene dopĺňať a obnovovať fond cudzojazyčnej literatúry, aby tak v plnom rozsahu zabezpečovala knižnično-informačné služby aj používateľom národnostných menšín. V roku 2022 prostredníctvom Fondu na podporu národnostných menšín knižnica obohatila už existujúci knižný fond maďarskej beletrie o 99 hodnotných kníh.

Program

Program

Na návštevníkov dopoludnia čakajú dve odborné prednášky na tému "Osudy maďarskej menšiny na Slovensku po 2. svetovej vojne" a "Ženskosť v súčasnej maďarskej literatúre". Kultúrne zvyky a tradície predstaví detský folklórny súbor z Veľkého Kýru a ženská spevácka skupina zo Štitár. Maďarské piesne v prevedení populárnej speváčky Gizky Oňovej rozozvučia priestory knižnice v popoludňajších hodinách. Počas celého podujatia bude prebiehať výstava maďarských krojov z obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja a výstava detských výtvarných prác na tému "Maďarsko, ako ho vidím ja".