CENTROPE GALA

Dátum: 8. február
Miesto:  Rakúske kultúrne fórum, Bratislava
Hodžovo námestie 1/A

Iniciatíva Centrope vznikla v roku 2003 s cieľom podporiť cezhraničnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi susediacimi krajinami – regiónmi Viedne, Dolného Rakúska, Burgenlandu, Českej republiky, Slovenska a Maďarska.

Maďarsko na koncerte, preklenujúcom hranice, reprezentuje klarinetista Gábor Varga, ktorý je pravidelným účastníkom domáceho i medzinárodného koncertného života. Ako hosťujúci umelec vystupoval vo Fínsku, na Slovensku, v Rumunsku, Bosne-Hercegovine, Rakúsku, Nemecku, Číne, na Taiwane, v Singapure, Chorvátsku, Slovinsku, Peru, Českej republike a na Cypre. Je mnohonásobným účastníkom festivalu ICA (Medzinárodnej asociácie klarinetistov).

Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Hlavným organizátorom koncertu je Kultúrna platforma Medzinárodná dunajská filharmónia.

Pozvánka

Pozvánka

Gábor Varga

Gábor Varga

Digitálny koncert bude dostupný od 8. februára, 18.00 h na YouTube kanále Rakúskeho kultúrneho fóra