Bea Zoltai: Za hranicou správ - výstava

Dátum: 30. september - 27. október
Čas: 15:00
Miesto:  Inštitút Liszta Bratislava
Štefánikova 1

"Pre doterajšiu umeleckú dráhu výtvarníčky Bey Zoltai je charakteristická rozmanitosť, no predsa ju niečo spája. Každý tvorivý prvok, každý obrazový cyklus vypovedá o skúsenosti. Diela spoločne sprítomňujú detailné denníky vnútorných udalostí, zistení, zmien. Pre autorku je najdôležitejšie uvedomenie si vlastného náboženského cítenia. Takmer neúmyselne je jednostaj prítomná „na posvätných miestach“. Vytvorí, vybuduje, naplní životom vlastný rozľahlý priestor (miesto), ktorým môže byť múzeum, chrám, dielňa, obytný priestor, príroda, a následne k nemu pristupuje ako k suverénnemu, skutočnému, intenzívnemu „posvätnému miestu“. Jej maľby vytvárajú zo zdržanlivého systému rozumne zanechaných a nájdených motívov hodnotný vizuálny svet meditatívneho charakteru." (Brigitta Muladi)

null

Výstavu otvorí: historička umenia Brigitta Muladi (Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre).

Účinkuje: András Kotiers (saxofón)

Výstava je realizovaná s podporou Národného kultúrneho fondu.

Výstava potrvá do 28. októbra 2021.