Ágoston Gedai ako hosť 26. ročníka festivalu Kremnický hradný organ

Dátum: 13. august
Čas: 17:00
Miesto:  Kremnica
Kostol sv. Kataríny

Na festivale európskeho významu, ktorý vstupuje do svojho 26. ročníka, pravidelne a s veľkým úspechom vystupujú aj maďarskí organoví umelci.

Motto festivalu: "V šarme francúzskej hudby"

Pozvanie na festival tento rok dostal maďarský organista Mag. Ágoston Gedai, absolvent Hudobnoumeleckej univerzity Franza Liszta v Budapešti, pravidelný účastník domácich a zahraničných súťaží a majstrovských kurzov a bývalý študent profesorov Lászlóa Fassanga, Jánosa Pálúra a Istvána Rupperta. 

Hlavný organizátor: Ars Consulting

Program koncertu:

J. Alain: Litanies
C. Franck: Chorál č. 3 a mol
F. Liszt: Andante religioso
Ad nos, ad salutarem undam
R. Wagner: Preludium a Liebestod
(transkripcia E. H. Lemare)