30 ROKOV VYŠEHRADSKEJ SPOLUPRÁCE

Dátum: 14. február
Miesto: 

Deklarácia o Vyšehradskej spolupráce bola podpísaná 15. februára 1991. Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave pri príležitosti 30. výročia si pripomína tento akt pásmom ľudovej hudby v podaní speváčky Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny a Ceny Franza Liszta. Program bude dustupný na našej webovej stránke.