Vyhlásenie členov EUNICu

"Ako sieť národných kultúrnych inštitútov Európskej únie spoločne odsudzujeme agresiu voči Ukrajine, ktorá je hrubým a nevyprovokovaným útokom na demokraciu. Vyjadrujeme podporu a solidaritu našim kolegyniam a kolegom, partnerom a obyvateľom Ukrajiny. Vo svojich aktivitách v oblasti kultúrnej výmeny sa usilujeme o dialóg v snahe dosiahnuť dôveru a mierový globálny poriadok.

Našich ukrajinských kultúrnych partnerov hlboko zasiahlo násilie a my im vyjadrujeme našu solidaritu. EUNIC sa v prospech Ukrajiny aj priamo na Ukrajine angažuje už mnoho rokov: Ukrajinský cluster EUNIC pozostáva z 13 členov EUNICu a vo svete sú ukrajinské veľvyslanectvá a kultúrne centrá partnermi v niekoľkých ďalších clusteroch EUNIC. Aktuálnymi a nedávnymi významnými iniciatívami pod hlavičkou združenia EUNIC a realizovanými na Ukrajine sú Dom Európy a Kultúrne mosty, dva viacročné projekty v hodnote niekoľkých miliónov eur, ktoré vytvárajú rozmanité príležitosti na budovanie kapacít, odbornú a kultúrnu výmenu medzi ukrajinskými kultúrnymi aktérmi a aktérmi EÚ.

V rámci svojej nedávnej činnosti EUNIC uverejnil štúdiu o nestabilných kontextoch, ako aj výskum o prínose kultúrnych vzťahov k budovaniu mieru a stability. V novembri 2021 sme spolu s UNESCO zorganizovali workshop na výmenu poznatkov o slobode umeleckého prejavu a na jar tohto roku sa stretneme, aby sme určili ďalšie kroky z hľadiska konkrétnych iniciatív na podporu ukrajinských kultúrnych pracovníkov v diaspóre.

Dôrazne odsudzujeme akty agresie na Ukrajine a ako spoločenstvo organizácií pre kultúrne vzťahy sa EUNIC a jej členovia budú snažiť využiť naše zdroje, vplyv a spoločné poznatky z iných nestabilných kontextov, aby naďalej aktívne podporovali ukrajinskú občiansku spoločnosť a kultúrne subjekty. Budeme to robiť všetkými možnými prostriedkami na Ukrajine, ako aj v zahraničí."

null