Otvára sa nový študijný program na Univerzite umenia a dizajnu Moholy-Nagya v Budapešti

Otvára sa nový študijný program na Univerzite umenia a dizajnu Moholy-Nagya v Budapešti.
Termín podania prihlášok: 15. apríl 2022
Ďalšie informácie v anglickom a maďarskom jazyku nájdete tu.