O bilaterálnych štipendiách verejnej nadácie Tempus Közalapítvány

Maďarsko má bilaterálne alebo medzirezortné dohody o vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej spolupráci s mnohými krajinami sveta. Pracovné plány stanovené v bilaterálnych dohodách umožňujú uchádzačom zúčastniť sa okrem iného krátkych a dlhých študijných ciest, letných univerzít a čiastočných a úplných školení.

Prihlásiť sa môžu študenti univerzít a vysokých škôl, doktorandi, lektori, výskumní pracovníci, pracovníci výskumných ústavov, ale aj predstavitelia rôznych umení. Okruh uchádzačov a podmienky prihlášky sa líšia podľa krajiny a typu štipendia.

Podrobnejšie informácie o aktuálnych výzvach v maďarskom a anglickom jazyku nájdete na webovej stránke nadácie Tempus Közalapítvány.