Výzva na poskytnutie štipendia Prekladateľskej nadácie Milána Füsta na rok 2021

Prekladateľská nadácia Milána Füsta zverejnila výzvu na poskytnutie štipendia na rok 2021. Informácie v prílohe v maďarskom jazyku.

Milán Füst; Fortepan / Hunyady József

Milán Füst; Fortepan / Hunyady József