Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutí štipendia na rok 2022/2023

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutí štipendia Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska na rok 2022/2023

Cieľom štipendijného programu je prehĺbenie poznatkov zahraničných študentov s vysokoškolským vzdelaním v oblasti maďarského jazyka a maďarskej kultúry.

 

Termín podania žiadostí:

Hungaristika - 08. 03. 2022

Maďarský jazyk a kultúrne štúdiá - 10. 03. 2022

Umelecký preklad - 10. 03. 2022