II. New York Franz Liszt International Piano Competition

Po veľkom úspechu 1. ročníka klavírnej súťaže Franza Liszta v New Yorku v roku 2021 aj v tomto roku očakávajú organizátori online projekty klaviristov na II. New York Franz Liszt International Piano Competition, ktorý sa uskutoční 5. – 7. októbra 2022 v Carnegie Hall. Cieľom súťaže je zachovať odkaz Franza Liszta, ako aj nájsť výnimočné klavírne talenty a dať im možnosť vystúpiť na jednom z najprestížnejších svetových koncertných miest.

Podmienky účasti:

  • V súťaži nie sú žiadne vekové obmedzenia, je len jedna kategória.
  • Repertoár súťaže je obmedzený na pôvodné diela a transkripcie Franza Liszta.
  • Súťažiaci musia odoslať 30-minútové video. Po vypočutí vopred nahraných videí porota vyberie štyroch finalistov, ktorí sa dvakrát predstavia na veľkom finále 5. a 7. októbra 2022 v Carnegie Hall, Weill Recital Hall a Stern Auditorium.
  • Predbežný výber súťaže sa v roku 2022 koná výlučne online.
  • Uzávierka prihlášok je 20. septembra 2022 (23:59 EST). Od 21. septembra prihlášky nebudú akceptované. Finalisti môžu získať ďalšie ceny, viac informácií nájdete na www.newyorkliszt.com.