O nas

Instytut Liszta - Węgierskie Centrum Kultury Warszawa

Instytut Liszta - Węgierskie Centrum Kultury Warszawa (Liszt Intézet - Magyar Kulturális Centrum Varsó), dawniej Węgierski Instytut Kultury – węgierska placówka kulturalna w Polsce. Jest jednym z najstarszych instytutów kultury w Polsce, działającym od 1935. Od 2016 roku Instytut podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, tym samym stał się Wydziałem Kultury Ambasady Węgier w Warszawie. Instytut współpracuje z samorządami, instytucjami kultury (na poziomie krajowym jak i lokalnym), również z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie, z Konsulatem Generalnym Węgier w Gdańsku, z konsulami honorowymi Węgier oraz z Towarzystwami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

null

Zadaniem Instytutu jest upowszechnianie na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej węgierskiej kultury, nauki i sztuki, wiedzy o historii Węgier, propagowanie węgierskiego dziedzictwa narodowego, promocja kraju i dbanie o wizerunek całego narodu węgierskiego. Instytut stara się pokazać jak najpełniejszy obraz węgierskiego dorobku kultury: od tańca, poprzez gastronomię i sport aż po nauki społeczne. Pielęgnuje bogatą tradycję tysiącletniej przyjaźni i wspólnej historii polsko-węgierskiej.

Instytut często inicjował i wspierał wydania cennych dzieł węgierskiej literatury, organizował wizyty w Polsce znanych i cenionych pisarzy czy poetów węgierskich. Zawsze ściśle współpracuje z tłumaczami literatury węgierskiej, oraz jest obecny na targach książki w całej Polsce.

W minionym pięćdziesięcioleciu ponad sto węgierskich sztuk teatralnych było pokazanych w Polsce. Bardzo silne kontakty rozwijały się w dziedzinie teatru: dzięki Instytutowi najważniejsze zespoły mogły zaprezentować się w stolicy czy w innych miastach. Prawie od początku z entuzjastycznym przyjęciem ze strony polskich widzów spotkało się węgierskie kino. Nie tylko liczna publiczność gromadziła się w sali kinowej, ale też elita polskiego środowiska filmowego była częstym gościem w WIK (np. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Jerzy Kawalerowicz). Dzięki staraniom Instytutu kinematografia węgierska jest reprezentowana cyklicznie na różnych festiwalach, zaś stołeczne Kino Muranów często organizuje Dni Filmu Węgierskiego.

Instytut zawsze dążył do promocji muzyki węgierskiej w jak najszerszym rozumieniu, począwszy od występów najważniejszych orkiestr symfonicznych oraz solistów (Dezső Ránki, Zoltán Kocsis, Sándor Szokolay, Ádám Fischer) przez klasyków rockowych, jak zespół Omega, aż po lubianych przez Polaków twórców muzyki folkowej, jak np. kapeli Muzsikás albo Félixa Lajkó. Prezentowano nie tylko dorobek najlepszych klasyków (Mihály Munkácsy), ale i współczesnych plastyków węgierskich (Győző Somogyi).

Instytut spełniał i pełni rolę łącznika w dziedzinie nauki i edukacji. Prowadzi lekcje w szkołach podstawowych i średnich, utrzymuje kontakt z licznymi ośrodkami naukowymi. W Instytucie można uczyć się języka węgierskiego. W budynku Instytutu działa istniejąca od 1999 r. Węgierska Szkoła im. Adorjána Divékyego. Decyzją rządu węgierskiego w latach 2016–2017 został przez Instytut zorganizowany Rok Kultury Węgierskiej, w trakcie którego na terenie całej Polski starano się pokazać przekrój szeroko rozumianej kultury węgierskiej.

Siedziba Instytutu
2 listopada 1935 z udziałem ministrów oświaty obu krajów dokonano uroczystego otwarcia Instytutu Węgierskiego w Warszawie. II wojna światowa przerwała funkcjonowanie placówki, i dopiero w ramach umowy międzypaństwowej w 1948 r. otworzyły się ponownie bramy Instytutu. W latach 50 Instytut mieścił się w budynku przy pl. Trzech Krzyży, potem przeprowadził się na plac Dzierżyńskiego (dziś pl. Bankowy). W 1956 w geście solidarności z antykomunistycznym powstaniem na Węgrzech, Polacy jednoznacznie zademonstrowali solidarność z walczącymi Węgrami: masowo przynosili dary do Instytutu, tu zorganizowano też zbiórkę pieniędzy. W 1972 powstała nowa siedziba na ul. Marszałkowskiej 80, gdzie przez prawie cztery dekady Instytut prowadził swoją działalność. W 2009 r. otrzymał nową siedzibę przy ul. Moniuszki 10.

Dyrektorzy Instytutu
prof. Adorján Divéky (1935–1939)
prof. István Csapláros (1948–1955)
Mieczysław Wewiórski (1955–1960, 1961–1970)
Ferenc Varga (1961–1965)
István Hidvégi (1970–1973)
Dániel Hegedüs (1973–1979)
László Peterdi Nagy (1979–1984)
dr István Lagzi (1984–1988)
doc. István D. Molnár (1988–1991)
András Pályi (1991–1995)
Pál Pap (1995–2001)
Attila Szalai (2001–2005)
István Gordon (2005–2010)
dr János Tischler (2011–2020)
dr hab. Gábor Lagzi (2020–)

Logotyp do pobrania:
Czerwone tło
Białe tło