Privacy Policy

Privacybeleid

voor gegevensbeheer met betrekking tot registratie en nieuwsbrief abonnement op de websites van de Hongaarse Culturele Centra in het buitenland

 

1. Naam van de gegevensbeheerder
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel van Hongarije
Hoofdkantoor: Boedapest
Postadres: 1125 Boedapest, Bem rakpart 47.
Telefoon: +36 1458 - 1392
E-mail: hatkult@mfa.gov.hu

2. Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor Gegevensbescherming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel: dr. Szilvia Molnár-Friedrich.
Contactgegevens: E-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, telefoon: + 36-1-458-1597

3. Het doel en de wettelijke basis voor gegevensbeheer

Het doel van het gegevensbeheer: Het doel van het databeheer is om de geabonneerde persoon actuele informatie te verschaffen over de activiteiten en programma's van het Cultureel Centrum van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. Het doel van de registratie is om deelname te bevorderen aan de evenementen van het Cultureel Centrum.
Soort gegevens: Naam, e-mailadres
Wettelijke basis: Het gegevensbeheer is gebaseerd op artikel 6 (1) (a) van de GDPR en de toestemming van het individu.

De website is toegankelijk onder het domein culture.hu.

4. Bron van de persoonsgegevens en bereik van het gegevensbeheer, indien niet verstrekt door de betrokkene aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel verwerkt geen persoonsgegevens die niet bij de betrokkene zijn verzameld.

5. Ontvangers van persoonsgegevens en categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, beheer van gegevens.
De geregistreerde gegevens worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel opgeslagen op de servers van NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt. De nieuwsbriefdienst wordt beheerd door de contractpartner van het ministerie, Lounge Design Kft. (en zijn onderaannemer Trendency Kft.).

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
Gelet op de rechtsgrondslag, bewaart het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens totdat de toestemming wordt ingetrokken. De website biedt de mogelijkheid om de toestemming op elk moment in te trekken. Bij gebrek aan intrekking van de toestemming, wordt de noodzaak om de gegevens op te slaan elke drie jaar door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel beoordeeld.

7. Rechten van de betrokkene van de gegevens met betrekking tot gegevensbeheer
7.1 Termijn

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel geeft gevolg aan het verzoek van een persoon om zijn rechten uit te oefenen binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel die termijn indien nodig met nog eens twee maanden verlengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze verlenging en van de redenen van het uitstel.

7.2 Rechten met betrekking tot gegevensbeheer
7.2.1 Recht op toegang
De betrokkene heeft het recht om via de vermelde mogelijkheden in punt 1 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel informatie op te vragen over:

of het beheer van persoonsgegevens is uitgevoerd; en als een dergelijk gegevensbeheer wordt uitgevoerd, hebben ze het recht om te weten
- welk soort persoonsgegevens
- op welke rechtsgrond
- met welk doel
- bewaartermijn

• aan wie, wanneer, op welke rechtsgrond en welke soort gegevens dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel toegang heeft verleend, of aan wie dat ze de gegevens hebben overgedragen;

• als het Cultureel Centrum gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming en zijn logica, inclusief profilering.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel verstrekt op verzoek van de betrokkene, voor het eerst kosteloos, de kopieën van de persoonsgegevens die de basis vormen van het gegevensbeheer. Bij een volgend verzoek kan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel een redelijke vergoeding vragen op basis van administratiekosten.

7.2.2 Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht om het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel te verzoeken via de vermelde mogelijkheden in punt 1, om de persoonsgegevens te corrigeren.

Indien de betrokkene redelijkerwijs de juistheid van de gerectificeerde gegevens kan aantonen, zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel binnen een redelijke termijn van maximaal één maand gevolg geven aan het verzoek en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen via de door hen verstrekte contactmiddelen.

7.2.3 Recht op beperking van gegevensverwerking
De betrokkene heeft het recht om het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel te verzoeken via de vermelde mogelijkheden in punt 1 om de gegevensverwerking te beperken, door duidelijk de aard van de beperking aan te geven en ervoor te zorgen dat deze apart wordt behandeld van de andere gegevens.

7.2.4 Recht op verwijdering
In verband met het gegevensbeheerproces dat wordt beschreven in het privacy beleid, heeft de betrokkene het recht om het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel te verzoeken om zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen, en de gegevensbeheerder is verplicht om de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onnodige vertraging te verwijderen, tenzij er een andere rechtsgrondslag is voor het beheer van de gegevens.

7.2.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Met betrekking tot het gegevensbeheer heeft de betrokkene het recht om de door hem verstrekte persoonsgegevens op te vragen via de vermelde mogelijkheden in punt 1 en die te ontvangen op een gestructureerde, breed gebruikt, machine leesbaar formaat, en om de Data over te dragen aan een andere datamanager zonder gehinderd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel in verband met Automated Data Management operaties.

8. Recht op beroep
Als de betrokkene van mening is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel bij het beheer van hun persoonsgegevens alle huidige wetten met betrekking tot gegevensbescherming heeft geschonden, kan hij zich wenden tot:

- de functionaris voor gegevensbescherming van het Ministerie van Buitenlandse zaken en handel,
- het Hooggerechtshof van Boedapest (1055 Boedapest, Markó utca 27.),
- of de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en informatievrijheid van Boedapest (1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C.).