HUNInnovations - Richtsnoeren voor aanvragen voor EU-financieringsprogramma's

Datum: 17 januari
Tijd: 18:00
Plaats:  Liszt Instituut Brussel
10 Treurenberg, 1000 Brussel
null

Leer meer over de beste praktijken om EU-financieringsprogramma's te vinden en aan te vragen!

Presentaties en discussie met deskundigen van:

- EuroAtlantic Consulting & Investment PLC - Csaba Gulyás
EuroAtlantic, opgericht in 1996, is een multi-strategisch adviesbureau voor bedrijfsinformatiediensten, EU-zaken, public affairs en overheidsrelaties. Het team van EACI bestaat uit zakenmensen met een lange staat van dienst en ruime ervaring als overheidsfunctionaris, inclusief de Europese Unie, bestuursleden van bedrijven en veteranen van de inlichtingendiensten. EuroAtlantic heeft kantoren in Boedapest, Brussel en Washington, DC; daarnaast zijn ze vertegenwoordigd in New York, Boekarest en Tel Aviv. Het is essentieel dat hun werk gebaseerd is op actuele informatie. Door gebruik te maken van op kunstmatige intelligentie gebaseerde Israëlische en Hongaarse open-source inlichtingenplatforms, webzoekmogelijkheden in alle lagen en netwerkanalysetools, verzamelt EuroAtlantic informatie, creëert het gestructureerde databases en genereert het bruikbare rapporten.

- Blue Door Consulting - Balázs Kós
Blue Door Consulting biedt geïntegreerde, op maat gemaakte diensten en oplossingen om samenwerking met relevante takken van de Europese Unie te ontwikkelen - in de vorm van lobbyen of het opzetten van een public affairs campagne. Daartoe creëren zij een strategisch kader, dat vervolgens nauwgezet wordt uitgevoerd, met behoud van een consistente berichtgeving naar alle relevante belanghebbenden, waaronder EU-besluitvormers. Onze EU-expertise wordt gekoppeld aan communicatie-, marketing- en PR-vaardigheden - alles op één plek. Het volgen van ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen is ook beschikbaar als aanvullende dienst, waaronder analyses en samenvattingen over belangrijke politieke en wetgevende ontwikkelingen op EU-niveau. Indien nodig kan hun interne ontwerper ook helpen bij het vernieuwen of updaten van de visuele identiteit van het bedrijf.

- Nationaal bureau voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie - Ágota Dávid
Het Nationaal Bureau voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (NRDIO) van Hongarije is de belangrijkste organisatie voor de financiering van onderzoek in Hongarije. Naast de nationale financieringsprogramma's coördineert het ook de Hongaarse deelname aan Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie. NRDIO biedt onderdak aan de Hongaarse nationale contactpunten en de leden van het programmacomité die zijn afgevaardigd naar Horizon Europe.
Ágota Dávid is wetenschappelijk attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van Hongarije. Zij vertegenwoordigt NRDIO en de Hongaarse wetenschappelijke gemeenschap in Brussel en in het informele netwerk van Brusselse onderzoeksbureaus (IGLO). Zij heeft ook langdurige ervaring met het schrijven en beheren van projecten in het kader van Europese kaderprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling.

- ATS Advisory - Orsolya Kurucz
ATS Advisory is een in Brussel gevestigd adviesbureau dat maatwerk levert aan cliënten die op zoek zijn naar EU-financiering. ATS richt zich op het adviseren van klanten over rechtstreeks beheerde EU-fondsen. Zijn portefeuille bouwt voort op de staat van dienst van de Hongaarse en Franse oprichters op het gebied van EU-projectontwikkeling, het schrijven van voorstellen en projectbeheer, en bestrijkt de volledige waardeketen. ATS biedt ondersteuning bij het smeden van partnerschappen met toegevoegde waarde tussen private en publieke partijen en treedt op als facilitator met behulp van zijn sterke netwerk, waarbij EU-instellingen en relevante belanghebbenden betrokken zijn. Hun doel is bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten, denktanks en andere belanghebbenden te helpen hun middellange- en langetermijndoelstellingen te bereiken door rechtstreeks beheerde EU-fondsen in hun strategische visie te integreren.
Orsolya Kurucz begon in 2013 bij de Hongaarse overheid als adviseur voor EU-kwesties, eerst bij het kabinet van de minister van Openbaar Bestuur en Justitie, daarna bij het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken en Handel. Vervolgens gaf zij leiding aan de afdeling van het kabinet van de premier die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader van de EU, met inbegrip van de rechtstreeks beheerde fondsen van de EU. Twee jaar lang was zij freelance senior EU-adviseur voor publieke en particuliere belanghebbenden. Van september 2021 tot eind 2022 was zij hoofd van het MFOI-bureau in Brussel.