De dynamiek van het grootste wereldwijde logistieke netwerk in COVID-19 tijden - Lezing van Prof. Dr. Botond Szebeny

Datum: 17 februari
Tijd: 18:00
Plaats:  Liszt Instituut Brussel
10 Treurenberg, 1000 Brussel
null

Het postnetwerk is een van de meest traditionele logistieke systemen en momenteel het grootste fysieke netwerk van dit type ter wereld. In de afgelopen periode heeft het netwerk een enorme transformatie ondergaan, onder meer onder invloed van de digitalisering, e-substitutie en diversificatie. De briefvolumes krimpen, maar er is een hele nieuwe wereld ontstaan door de booming e-commerce delivery. De COVID-19 pandemie, met al haar uitdagingen, heeft deze verandering nog versneld. Het postnetwerk is onlangs opnieuw een essentiële infrastructuurdimensie geworden, die van cruciaal belang is voor de burgers en de economieën, zowel op lokaal als op mondiaal niveau.

Dr. Botond Szebeny is de Secretaris-Generaal van PostEurop* sinds 2009, en hij is verantwoordelijk voor het leiden van de activiteiten van de Vereniging die worden uitgevoerd op verschillende activiteitsgebieden waaronder regelgeving (EU en wereldwijd), operaties, MVO en markt. Het hoofdkantoor van de vereniging is gevestigd in Brussel.

Parallel hiermee was hij lange tijd lid van de Raad van Bestuur van Print Power / Two Sides, een Europabreed initiatief van de papierwaardeketen-partnerindustrieën.

Voordat hij in 2009 bij PostEurop in Brussel in dienst trad, was dr. Szebeny gedurende 6 jaar uitvoerend directeur Internationale Zaken en lid van het Uitvoerend Comité bij Hongaarse Post (Magyar Posta).

In die periode maakte hij ook deel uit van de raad van bestuur van PostEurop en was hij verantwoordelijk voor het voorzitterschap van het Comité voor EU-aangelegenheden (EAC) van de vereniging. In deze periode heeft hij ook rechtstreeks deelgenomen aan de voorbereiding van de EU-richtlijn inzake postdiensten als een belangrijk deskundige binnen het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) van de EU.

In 2003 leidde hij bij de International Post Corporation (IPC) in Brussel met succes het programma ter ondersteuning van de voorbereiding van de Midden-Europese postexploitanten op hun toetreding tot de EU.

Hij nam als delegatieleider deel aan een groot aantal universele postcongressen. Dr. Szebeny is ook negen jaar lang verkozen tot lid van de Raad van Beheer van de UPU (als vertegenwoordiger van Hongarije) en was in die periode een van de leiders van het Comité voor Financiën van de UPU.

Dr. Szebeny is een doorgewinterd spreker op internationale conferenties en auteur van talrijke publicaties. Naast Hongaars (moedertaal) spreekt hij meerdere Europese talen. Hij is afgestudeerd in Economie en Diplomatie aan de Economische Universiteit van Boedapest en in Rechten aan de Eötvös Loránd Universiteit van Boedapest.

 

*PostEurop (Association of European Public Postal Operators) is een vereniging die 53 Europese universele dienstverleners vertegenwoordigt en is een officieel erkende regionale partner van de Wereldpostunie. Haar leden bezorgen jaarlijks meer dan 60 miljard poststukken (brievenpost, e-commerce pakketten en pakjes) met de medewerking van 2 miljoen werknemers in heel Europa en bedienen dagelijks tot 800 miljoen klanten via meer dan 175.000 loketten.

null