Kiállításmegnyitó | Magyar festőnők Bécsben

Dátum:  március 8.
Időpont: 18:00
Helyszín:  Collegium Hungaricum Wien
1020 Wien, Hollandstraße 4

Az érvényben lévő koronavírus-szabályok értelmében MINDEN RENDEZVÉNYÜNKRE KÖTELEZŐ AZ ELŐZETES, VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV ÉS TELEFONSZÁM MEGADÁSÁVAL TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS!
REGISZTRÁCIÓ: anmeldung@collegiumhungaricum.at!
Kérjük, vegyék figyelembe a 3G-szabályt (belépés csak alacsony fertőzésveszélyről szóló igazolással: oltott, gyógyult és tesztelt személyek)!

MAGYAR FESTŐNŐK BÉCSBEN

Zászkaliczky Ágnes: Olivia ; Naomi Devil/Ördög Noémi: Platonic Love

Zászkaliczky Ágnes: Olivia ; Naomi Devil/Ördög Noémi: Platonic Love

Ünnepeljük együtt a nemzetközi nőnapot! Március 8-án 19 órakor nyitja meg kapuit a bécsi Collegium Hungaricum legújabb kiállítása Magyar festőnők Bécsben címmel. A tárlat négy Bécsben élő, magyar festőművésznő munkásságát mutatja be.

"A kiállítás címe három szóból áll. A Collegium Hungaricumban nyilvánvaló, hogy magyar művészek állítanak ki, s a kiállítás helyszíne is ab ovo Bécsben van. A harmadik szó lehet különleges: festőnők. Csoportos képzőművészeti kiállításokon természetesen már régen megszokott, hogy férfiak és nők együtt állítanak ki. De ha csak nőművészek a kiállítók, akkor azonnal felmerülhet a kérdés: ez valamiféle feminista megnyilvánulás? Nos: nem. Itt most négy fiatal, olyan magyar nőművész mutatja be újabb festményeit, akik valamilyen ok folytán kötődnek Bécshez, az osztrák kultúrához. Ám mivel mind a négyen nők, mégis kétségtelen, hogy átlengi a kiállítási kollekciót a női szem, a női világlátás kreativitása, tehetsége. Hogy ez más mint a férfiaké? Ezen vitatkozhatunk. Nézzék meg a látványos kiállítást…" - Feledy Balázs

Köszöntő: Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatója
Laudáció: Feledy Balázs, művészetkritikus

Kurátor: Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatója
Kiállítók:
ANDORKA HANNA • NAOMI DEVIL/ÖRDÖG NOÉMI • KOMÁROMI MÓNIKA • ZÁSZKALICZKY ÁGNES

A kiállítás március 8. és április 8. között tekinthető meg a Collegium Hungaricumban előzetes bejelentkezés (office@collegiumhungaricum.at; +43 1 214 05 81-0) alapján.

Andorka Hanna

Andorka Hanna

ANDORKA HANNA 1973-ban született Budapesten. 2001-2003 között Manfred Ebster osztrák festő, a mineralizmus feltalálójának tanítványa volt. Tőle tanulta az akvarellfestés nehéz technikáját. Ez idő alatt főleg fotorealisztikus akvarellek születtek. Hosszabb szünet és mestere halála után 2014-ben ismerkedett meg Mitra Shahmoradi-Strohmaier osztrák-iráni festővel, egyetemi tanárral, íróval, akinek tanítványa lett. Az ő hatására áttért az akrilfestészetre, melyet sokkal kifejezőbbnek tart és közelebb áll hozzá. Művészeti pályája elején legnagyobb mentora Horst Horseling német galériatulajdonos volt, aki főleg kiállításokkal kapcsolatos tudnivalókkal láttal el.
Először vitorlásképei révén hívta fel magára a figyelmet. Bécsben elöször 2016-ban mutatkozott be vitorlás témájú képeivel, ahol elnyerte a közönség tetszését és számos kiállítási lehetőséget kapott bel- és külföldön egyaránt. Mostanra festményei több országban is jelen vannak gyűjtőknél.
2019-ben az osztrák sajtó is felfedezte Hannát: a "Wiener" egy rövid cikket közölt róla, kis időm múlva egy kétoldalas portré jelent meg róla az „Ocean7” jachtmagazinban. A Donaukulturmagazin 2020-ban mutatta be hasábjain a művészt. A józsefvárosi kerületi újság rendszeresen beszámol rendezvényeiről.
Hannának nagyon fontos a jótékonyság. Ezért minden évben képadománnyal támogatja az "Art for Children" művészeti aukciót, a "Licht ins Dunkel" rendezvényt a Tulbingerkogelen és a WineAid-et, mely beteg vagy rászoruló gyerekeken segít.

Naomi Devil (Ördög Noémi)

Naomi Devil (Ördög Noémi)

ÖRDÖG NOÉMI/NAOMI DEVIL 1987-ben született Budapesten. Nagyapja Ördögh László festőművész és édesapja, aki ipari formatervezői és ergonómusi tevékenysége mellett alkotó művész is, nagy hatást gyakoroltak rá. Tizenhét évesen érettségizett, és még abban az évben felvételt nyert Bécsben a Szépművészeti Akadémia festő szakára. A Bécsi Szépművészeti Akadémia festőművész szakán tanult 2004 és 2008 között. A Bécsi Iparművészeti Egyetem alkalmazott grafika szakán Oliver Kartak professzor osztályában szerezte második diplomáját 2015-ben, emellett négy évig tanult építészetet a Bécsi Műszaki Egyetemen.
A művész a design, építészet és képzőművészet területein szerzett készségeit, tapasztalatait építi be festészetébe. A kortárs mondanivaló mellett fontosnak tartja a technikai tudás fejlesztését. Hosszabb lélegzetű sorozatokat alkot, melyek valamilyen gondolati vagy technikai innovációból fakadnak. A különböző művészeti és történelmi korszakok párbeszéde foglalkoztatja. Nem csak kifejező eszközei tárházát gyarapítja a nagy elődök technikai fogásainak tanulmányozásával, hanem igyekszik azt a szellemiséget is megérteni, amivel alkottak. Célja a letűnt korok művészetről alkotott különböző felfogásának szintéziséből kiindulva és azt tovább fejlesztve megfogalmazni, mit jelent a művészet fogalma a 21. században.
2019 februárjában Különter(m)ek címmel harmadik alkalommal szervezett a Műcsarnok olyan csoportos kiállítást, amelyben termenként egy-egy művész állíthatta ki munkáit, a Műcsarnok egy-egy belső kurátorának válogatása és koncepciója szerint. A tárlat előzményei a 2016-os Frissen, illetve a 2018-as Kilenc műteremből című bemutatók. A II. teremben Ördög Noémi, művésznevén Naomi Devil vászonra festett olajfestményeit mutatta be a Műcsarnok. A tárlatra döntően a 2017 utáni munkákból válogatott Rockenbauer Zoltán, a kiállítás kurátora, egy-egy képet felvillantva a művésznő korábbi korszakainak legfontosabb műveiből is. A kiállított alkotásokat a kompozícióban és a színhasználatban egyaránt intenzív vizualitás jellemezte. A korábbi popos, futurisztikus, illetve szürrealista festményeket követő korszak munkái többnyire a barokk és manierista festőkre emlékeztető módon zsúfoltak, de 2017-es sorozatán, barokkos képeinek mintegy ellenpontozásaként Ingres és Bougereau nőalakjait parafrazeálja a klasszicizálás jegyében letisztult terekben. Festői világa korábbi évszázadok reminiszcenciáira épül, de 21. századi, fiatalos életérzést jelenít meg.
 

Komáromi Mónika

Komáromi Mónika

KOMÁROMI MÓNIKA 1991-ben született. A Szegedi Tudományegyetem Képi ábrázolás szakán szerzett diplomát Képgrafika szakirányon, megismerve a sokszorosító és funkcionális grafikai műfajok gyakorlati alkalmazását.
Alkotói tevékenysége során sokszorosító grafikai eljárásokkal kísérletezett, festett, mintázott, egyetemi gyakorlatként két művésztelepen vett részt Csongrádon és Makón. Önkéntes csoportvezetőként dolgozott a Gallery Weekend Budapest által megrendezett eseménysorozat keretein belül.
Művészeti kifejezésének alapja a belülről építkezés, az önmagán túli jelentés és kifejezés vizuális megalkotása. Vonzzák az elvont irányzatok, az önmagán túli jelentés kivetítése, a rész és egész viszonya, elemek, karakterek, modulok, szerkezetek kapcsolata, geometrikus formák, rétegek egymásra vetítése egy-egy kérdéskör kibontásával és újraépítésével.

Zászkaliczky Ágnes

Zászkaliczky Ágnes

ZÁSZKALICZKY ÁGNES művészcsaládban nőtt fel és életében sokáig a zene játszotta a főszerepet. Hatévesen kezdett zongorázni a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában, majd felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola orgona szakára. Orgonatanára Szathmáry Lilla volt, zongoraórákra Csalog Gáborhoz járt. 1998–2004 között a salzburgi Mozarteum hallgatója volt Daniel Chorzempa híres mesterosztályában, 2004-ben szerzett orgonaművészi diplomát.
A rajzolás, festészet is mindig jelen volt az életében, ötévesen tagja lett az Alkotó Gyermekműhelynek Szentendrén, ahol első tanárai Zaszlavik Jenő és Aknay János voltak. 2009-től a szentpétervári Repin Akadémia mestereitől tanult festészetet. Első önálló kiállítása 2001-ben volt Szentendrén, azóta nyílt tárlata többek közt Budapesten, Bécsben, Helsinkiben és Palm Beachen. 2016-tól tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Különösen érdeklik a zeneművészportrék; alkotásai közt szerepelnek illusztrációs munkák is, többek között a Rózsavölgyi Kiadónál megjelent Cifra Palota – 100 magyar gyerekdal c. könyv, illetve Türk: Gyermekévek borítóterve.
2008 óta látványterveket is készít nagyszabású zeneművek előadásaihoz. Ezek közé a projektek közé tartozik a Magyar Állami Operaház 2018. őszi különleges Carmina Burana-produkciója is, melynek Zászkaliczky Ágnes és Bogányi Tibor a művészei vezetői.