Kiállításmegnyitó | Lantos Ferenc és absztrakt köre

BENEDEK Barna, EGLE Anita, LANTOS Ferenc, OTTÓ László, SAS Miklós és ZALAVÁRI József munkái

Dátum:  szeptember 7.
Időpont: 17:00
Helyszín:  Collegium Hungaricum Bécs
1020 Wien, Hollandstraße 4

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket az anmeldung@collegiumhungaricum.at e-mail címre várjuk!

LANTOS FERENC ÉS ABSZTRAKT KÖRE
BENEDEK Barna, EGLE Anita, LANTOS Ferenc, OTTÓ László, SAS Miklós és ZALAVÁRI József munkái

Köszöntő
Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum Bécs igazgatója

Laudáció
Dr. Mészáros Flóra, művészettörténész, egyetemi docens

A kiállítás a viennacontemporary kísérőrendezvénye, amely a Zsdrál Art közreműködésével jött létre.

Lantos Ferenc: Kontraszt 3 (1998)

Lantos Ferenc: Kontraszt 3 (1998)

„Lantos Ferenc (1929-2014) a 20. század második felének egyik legfontosabb magyar absztrakt alkotója, aki a látás és a vizualitás viszonyának tudományos vizsgálata és egy interdiszciplináris szemlélet mentén az 1960-as évektől meghatározó személyisége volt a magyarországi nonfiguratív művészetnek. Egyedülállósága abban is tetten érhető, hogy a szocializmus miatti elszigeteltség és hiányzó külföldi tapasztalatok ellenére művészete lemaradás nélkül, párhuzamosan haladt a nemzetközi gyakorlattal. Mestere az absztrakt-szürrealista vonal magyar meghonosítója, a párizsi tapasztalatokkal rendelkező Martyn Ferenc, aki indirekt módon ismertette meg a francia kultúrát Lantossal, s kinek párizsi munkásságát pár évvel ezelőtt kiállítás keretében a bécsi Collegium Hungaricum közönsége már felfedezhette.

Lantos Martyn által mélyült el a teljes szerkezetet lefedő képi gondolkodásban és értette meg a természetelvűség alapjait is. Munkásságában többnyire mégsem az organikus absztrakcióra épített, hanem a geometrikus formavilágra, amely azonban nem zárja ki a természeti alapot, mint szellemi kiindulópontot.

Lantos interdiszciplináris gondolkodásmódja oktatási tevékenységében is visszaköszön, egyszerre érhető tetten a Pécsi Műhelyre és a Pécsi Vizuális Műhelyre gyakorolt hatásában, mi több, az 1990-es évek végétől intézményesül is. Ugyanis feleségével Apagyi Máriával a zene és a képzőművészet kölcsönhatásán alapuló edukációs módszert dolgoztak ki, amelyre az általuk alapított Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola épült. A Lantos mesteréről elnevezett intézmény a martyni nevelés továbbvitele is, ugyanakkor a Lantosra jellemző matematikai, zenei, biológiai megfigyelések és az absztrakcióról alkotott elképzelés lenyomata.

Lantos eltérő mesteri és oktatói tevékenysége során egy nemzetközi értékű, letisztult geometrikus absztrakt képzőművészetet és konkrét natura szemléletet vallott, miközben a martyni szerkezeti gondolkodást, s globális látást hirdette. A bécsi Collegium Hungaricum falai között Zsdrál Art tárlata Lantos Ferenc szín- és formacentrikus művészetét, leginkább pedagógiai korszakát, az 1980-as és 1990-es éveket mutatja be. Ugyanakkor a látogató Lantos körének, a nevessé vált tanítványoknak a világában is elmélyülhet, így Benedek Barna, Egle Anita, Ottó László, Sas Miklós és Zalavári József munkáiban, akik a mai magyar kortárs művészet absztrakt trendjeinek eltérő ösvényein haladnak.”

Dr. Mészáros Flóra művészettörténész, egyetemi docens

A kiállítás 2022. szeptember 7. és október 15. között tekinthető meg előzetes bejelentkezés (office@collegiumhungaricum.at; +43 1 214 05 81-0) alapján.