A magyar udvari kancellária és tisztviselői 1527-től 1690-ig

Publikációbemutató

Dátum:  május 23.
Időpont: 16:00
Helyszín:  Collegium Hungaricum Wien
1020 Wien, Hollandstraße 4

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: geschichte@chwien.at!

null

A magyar udvari kancellária és tisztviselői 1527-től 1690-ig
Publikációbemutató

Megjelent a Bécsi Magyar Történeti Intézet német nyelvű tudományos kiadványsorozatában a XXI. kötet, "A magyar udvari kancellária és tisztviselői 1527-től 1690-ig" címmel. A német nyelvű könyvbemutatóra 2024. május 23-án, csütörtökön 18 órakor kerül sor Magyarország Nagykövetségén (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), mivel az Udvari Kancellária a 18. század közepétől ebben a palotában működött.

A könyvet Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Kutatóintézetének volt igazgatója mutatja be. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szerző, Dr. Fazekas István és a PUGW sorozat főszerkesztője, Dr. Oross András személyesen is részt tudnak venni az eseményen.

A Magyar Udvari Kancellária volt az egyetlen olyan magyarországi kormányhatóság, amely a Habsburg uralkodók közvetlen közelében, Bécsben működött. Fontossága ellenére tevékenységéről, a döntésekre gyakorolt hatásáról és tisztviselőiről nagyon keveset tudunk. Ez a monográfia, mintegy húszéves kutatómunka csúcspontja. Bemutatja a kancellária 1527 és 1690 közötti történetét, az uralkodói döntéshozatalban betöltött szerepét és a többi központi szervvel való kapcsolatát, valamint részletes képet ad az ott dolgozó tisztviselőkről, akik fontos szerepet játszottak az uralkodó és a magyar birtokok közötti együttműködés alakításában. A kötet tartalmazza a kancellária vezető tisztviselőinek (kancellárok, titkárok) egyéni életrajzait is.