A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

null

Főbb tudnivalók

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.

Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős miniszter felel, lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el.

A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. év végéig kerül sor a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében.

A programban való részvétel feltételei:

– vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,

– lakhely a támogatott régiók egyikében,

– ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar külképviselettől,

– legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,

– Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,

– a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra jelentkezőket,

– a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,

– a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.

A motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.

A részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a pályázati kiírás fogja tartalmazni.

Az ösztöndíj tartalmazza:

- mentességet az oktatás önköltségének térítése alól,

- az egészségügyi támogatást (TAJ kártya).

Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

- hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez.

Elérhető képzések:

Az Ösztöndíjprogramban azon magyarországi felsőoktatási intézmények vesznek részt, amelyek képzéseket kínálnak a Stipendium Hungaricum programban is. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban elérhető képzések listáját (ideértve a magyar nyelvű képzéseket is) jelenleg véglegesítjük a felsőoktatási intézményekkel.

Angol és magyar nyelvű képzések egyaránt elérhetőek lesznek. Angol nyelvű képzés esetén az ösztöndíjasnak magyar mint idegen nyelvi képzésen is részt kell vennie a tanulmányai időtartama alatt. A magyar nyelven tervezett tanulmányokhoz lehetőséget biztosítunk magyar nyelvi előkészítőre.

A pályázás módja:

– a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet,

– a pályázat benyújtása online felületen történik.

Időterv:

– 2020 pályázati felhívás megjelenése

– 2021 január pályázati határidő

– 2021 március – május intézményi felvételi eljárások

– 2021 június pályázati eredmény

– 2021 szeptember magyarországi tanulmányok kezdete

További információ:

Az ösztöndíjprogram jogszabályi háttere: 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról.

Az Ösztöndíjprogram részletes szabályait és a jelentkezési részletes feltételeit a Szabályzat és a Végrehajtási útmutató, valamint a hivatalos pályázati felhívás tartalmazza majd, amelyek elérhetőek lesznek az Ösztöndíjprogram honlapján (www.diasporascholarship.hu).

Kérdés esetén kérjük, hogy érdeklődjenek:

Tempus Közalapítvány

– e-mail: diasporascholarship@tpf.hu

– telefon +36 1 236 5045