Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

A Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya pályázati felhívása

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
- a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet
rendelkezéseivel összhangban.

1. A pályázat célja:
A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.
2. A pályázat tárgya:
A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

Elérhetőség:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály
E-mail cím: lektori@mfa.gov.hu
Telefonszám: (+36 1) 458 2198; (H–Cs: 8.00–15.00, P: 8.00–12.00 között)

A pályázat teljes szövege: lsd melléklet.

null