Ludwig Múzeum - HyMEx 2021 - pályázati felhívás

A Ludwig Mőzeum pályázati felhívása szimpóziumon való részvételre - HyMEx 2021

HyMEx – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (Budapest) 2021. május 6–7-i dátummal rendezi meg a HyMEx // Hybrid Museum Experience Szimpóziumot: a tanácskozás célja, hogy összehozza a digitális és kísérleti muzeológia, a műtárgyvédelem, a kurátori gyakorlat és a művészetközvetítés, illetve a legkülönfélébb tudományos szakterületek vezető kutatóit és szakembereit, hogy eszmét cseréljenek a hibrid múzeumi élmények területén tapasztalható kihívásokkal és legújabb fejleményekkel, újításokkal kapcsolatban, különös tekintettel a kortárs művészetre.
Az egyelőre ugyancsak hibrid eseményként megszervezett kétnapos szimpózium egy nemzetközi, együttműködésen és gyakorlati kutatáson alapuló nagyszabású projekt, a Beyond Matter keretében jön létre, amely a kulturális örökséget és a kortárs művészetet a virtuális valóság határmezsgyéjén vizsgálja, és a virtuális létállapotra reflektálva különös hangsúlyt fektet annak térbeli aspektusaira a művészettel kapcsolatos produkciós, kurátori és közvetítő tevékenységek tekintetében, a legkülönfélébb események és formátumok keretében, amelyek egyike a HyMEx Szimpózium. A Beyond Matter 2019 és 2023 között zajlik; kezdeményezője és projektvezetője a ZKM | Karlsruhe, emellett hat további partner vesz részt benne (Centre Pompidou Paris, Tallinna Kunstihoone, Aalto University, Tirana Art Lab, Weiss AG, Ludwig Múzeum).
A Szimpózium programjában a jelen pályázat útján kiválasztott előadókon kívül számos meghívott nemzetközi előadó vesz részt. A HyMEx célja, hogy minél tágabb teret adjon a gondolatébresztő elképzeléseknek egy immár a legtöbb művészeti múzeum mindennapjaiban nélkülözhetetlen témakörben.

HyMEx – A KONCEPCIÓ
A meghatározott földrajzi helyen található múzeumok a kialakulásuk óta telephellyel rendelkező intézmények. Fizikai és elméleti helyszínt biztosítanak a gyülekezésre, felületet az emberek közti találkozásra eszmecsere és tudástermelés céljából. A múzeumok a társadalmi változás indikátorai, de hozzá is járulnak ahhoz. Mégis, a 21. század első negyedében elmosódni látszanak a múzeumok kézzelfogható határai: Hol kezdődik a múzeum, mióta a fizikai határvonalai elvesztették mindenható jelentőségüket, miután a múzeumi élmény nem a bejáratnál kezdődik, és nem is ér ott véget?
A múzeumok egyre inkább a digitális felületek irányába terjeszkednek, és a közönség földrajzi helyétől független kiegészítő tartalmakat gyártanak. A digitális világ egyre jobban uralja a múzeumok valóságát, de még inkább a közönségét. A fizikai sík egybefonódik a virtuálissal, elmosódnak azoknak a dimenzióknak a határai, amelyek életre hívták a múzeum intézményét, mint például az idő linearitása. Ilyen körülmények között a múzeum hibrid entitássá alakul át, amely egyszerre foglal el földrajzi helyet és foglal magában különféle digitális felületeket, az immerzív tudástermelés, a tudásátadás, a részvétel és az eszmecsere számtalan válfaját.
Így is körülírható a hibrid múzeumi élmény, ám a múzeumok által a társadalmak széles spektrumában betöltött különféle szerepek, illetve a múzeumi térnek olyan szempontú megközelítése, amelyben a virtuális jelentése túlmutat a számítógép által generált technológián, egy másfajta megközelítést vetítenek előre, amelyben a kérdés kevésbé a hibrid élmény technológiai oldalát célozza, mint inkább a részvétel lehetőségeit.
A szimpózium a hibrid múzeumi élmény különféle értelmezési lehetőségeit keresi a kortárs művészeti szcénán belül, a térhasználati és társadalmi szempontok figyelembevételével, hogy feltérképezhetővé váljanak a múzeumi tér deterritorializációjának lehetőségei, illetve, hogy jobban megértsük az olyan részvételi megoldások kidolgozásának módjait, amelyeken keresztül a múzeum aktív közvetítő szerepet tölthet be a közönség irányában. Ezen felül, hogyan ragadhatók meg a múzeumi élmények ökoszisztémái, illetve nyerhető betekintés az immerzív technológiákban a személyes vizuális élményen felül rejlő lehetőségekbe. Ami a keretek átlépését illeti: Elősegítheti-e a hibrid múzeumi élmény, hogy társadalmi kontextusban a kortárs művészet felelősebb, a kultúraközvetítésen túlmutató funkciókkal is felruházódjon?
A HyMEx olyan pluridiszciplináris nézőpontokat keres, amelyek továbbra is relevánsak, és hiteles hivatkozási pontként szolgálnak a művész, a műtárgy, a kiállítás, a látogató, illetve a muzeológus szempontjából.

TÉMAKÖRÖK

- Tudástermelés virtuális körülmények között
- A múzeumi élmények ökonómiája
- A válságok és a hibrid múzeum
- Részvételi gyakorlatok
- A „deterritorializáció” és a hibrid múzeum
- A hibrid módszertan körüli kognitív folyamatok
Az eltűnő interfész

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
Határidő: 2021. február 22. hétfő éjfél
Leadás: Kérjük, töltse ki az alábbi webcímen található jelentkezési űrlapot: hymex2021.ludwigmuseum.hu
A pályázat és a prezentáció nyelve: angol

Részvételi feltételek a pályázáshoz
A zsűri elsősorban fiatal, pályakezdő szakemberek jelentkezését várja múzeumi és azon túli szakterületekről egyaránt, de életkortól függetlenül bárki pályázhat. A Ludwig Múzeum missziója szerint kiemelt figyelmet fordít a közép- és kelet-európai régióra, ezért a pályázók származási (születési) helye vagy állandó tartózkodási helye és/vagy nemzetisége az alábbi kelet-közép-európai, délkelet-európai, illetve balti országok egyikében kell, hogy legyen: Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Moldova, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Albánia, Észak-Macedónia, Koszovó, Ukrajna, Belarusz Köztársaság, Észtország, Lettország és Litvánia.
A prezentáció formátuma
A Ludwig Múzeum önálló esszé formátumú pályázatokat vár. A szimpóziumon vizuális segédeszközökkel (ennek részleteiről a kiválasztott pályázók a későbbiek folyamán értesülnek), folyékony angol nyelven elhangzó előadás időtartama legfeljebb 20 perc lehet.

A pályázás menete
Az alábbi linken található pályázati űrlapot 2021. február 22-én éjfél előtt kérjük kitölteni: hymex2021.ludwigmuseum.hu
A határidő után feltöltött pályázatokat nem fogadjuk be. A benyújtott összefoglaló hossza nem haladhatja meg a 2000 leütést (szóközökkel). Ezen felül egy legfeljebb 1500 leütés (szóközökkel) terjedelmű önéletrajz feltöltése is szükséges, amely tájékoztatja a zsűrit a pályázó szakmai hátteréről és kutatási területéről. Pályázónként egy pályázat nyújtható be. Kizárólag egyéni pályázók jelentkezését várjuk. Postai úton, illetve e-mail formájában nem áll módunkban pályázatokat befogadni (a pályázat leadását követően megerősítő e-mailt küldünk).

Költségek
A Szimpózium Budapesten kerül megrendezésre (a helyszín a Ludwig Múzeumnak is otthont adó Művészetek Palotája / Müpa előadóterme, illetve dolgozunk a Szimpózium struktúrájának a pandémia által teremtett globális helyzethez alkalmazkodó átalakításán is. Ennek megfelelően hibrid részvételi lehetőséget biztosítunk: szerencsés körülmények között a Szimpózium részben a fizikai térben, részben online streamelve kerül megrendezésre, ellenkező esetben fel leszünk készülve a teljesen online lebonyolításra. Az utazás lehetősége az utolsó pillanatig kérdéses lesz, ezért felkészülünk mindkét eshetőségre. A kiválasztott előadók számára biztosítunk részvételi támogatást, azonban később, a jegyek tényleges megvásárlását megelőzően minden alábbi információt az új változások, fejlemények tükrében pontosítunk.
Amennyiben az előadó személyes jelenlétével vesz részt a Szimpóziumon, a múzeum 150 euró erejéig támogatja az útiköltséget. Ami a szállást illeti, a szervező fejenként legfeljebb 2 éjszaka szállást tud felajánlani a Ludwig Múzeum partnerszállodájában. Amennyiben az utazás nem lehetséges, úgy a Múzeum egyszeri 100 euró napidíjat ajánl fel az online prezentációért.

A pályázatok elbírálása

A zsűri legfeljebb öt (5) pályázatot választ ki, amelyek a Szimpózium programjába illeszkednek majd. A kiválasztás alapjául a pályázat szakmai helytállósága, illetve az általa felvázolt szemlélet összetettsége szolgál.
Eredményhirdetés: 2021. március 12-ig.
Érdeklődni a következő e-mail címen lehet: hymex@ludwigmuseum.hu Mindennemű útmutatásért forduljanak hozzánk bizalommal.
A HyMEx Szimpóziumon való személyes, illetve e-találkozás reményében,

a HyMEx zsűrije
HyMEx projektmenedzser: KÁLMÁN Borbála (Ludwig Múzeum)
HyMEx koncepció: NOLASCO-RÓZSÁS Lívia (ZKM | Hertz-Lab), KÁLMÁN Borbála (Ludwig Múzeum)
HyMEx szupervizor: KÉSZMAN József (Ludwig Múzeum)
HyMEx asszisztens: FEIGL Fruzsina (Ludwig Múzeum)
A Beyond Matter kezdeményezője és projektvezetője: NOLASCO-RÓZSÁS Lívia (ZKM | Hertz-Lab)
hymex2021.ludwigmuseum.hu www.ludwigmuseum.hu // www.beyondmatter.eu

A projekt részint az Európai Unió Kreatív Európa programjának finanszírozásban valósul meg.

null